Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ- ΛΑΠΠΑΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ -Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020:

Ανακοίνωση και Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2019 :

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 (μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων :Τρίτη 21 Ιουλίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει την διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Ημερομηνία αποκοπής : Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων : Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Ημερομηνία πληρωμής : Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ως άνω ημερομηνίες ενημερώνοντας έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v