Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTRACOM: Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 02 Νοεμβρίου 2020, όρισε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους κ.κ. :

- Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Ιωάννη Καλλέργη του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Περαιτέρω, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων τους κ.κ.: - Κωνσταντίνο Κόκκαλη του Σωκράτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Ιωάννη Καλλέργη του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v