Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom: Ελαβε φορολογικό πιστοποιητικό για το 2019

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «Intracom Holdings»), σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας για το φορολογικό έτος 2019 που διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 65Ατου Ν. 4174/2013, εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v