Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΝΕΡΓ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2021 τροποποιείται ως κατωτέρω:

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος: Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Δικαιούχοι Μερίσματος: Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 (record date).

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος: Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v