Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΠ: Συγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Συγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε.

Η ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει ότι: α) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων σε Σώμα και β) ορίστηκε ο Πρόεδρός της, ως εξής:
Α. Συγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε. σε Σώμα:

1) κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
2) κ. ZHU Jianhui, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων..
3) κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια.

Β. Ορισμός του κ. IP Sing Chi ως Προέδρου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v