Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΠ: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου


Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.

Η ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει ότι: α) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σε Σώμα και β) ορίστηκε ο Πρόεδρός της, ως εξής:
Α. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε. σε Σώμα:
1) κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
2) κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο, του Ανδρέα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3) κα. Ιωαννίδου Λητώ του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια.

Β. Ορισμός του κ. KWONG Che Keung Gordon ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v