Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία
«ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τροποποιεί και επικαιροποιεί το
Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 ως ακολούθως :
1. Η Εταιρία θα διανείμει μέρισμα
2. Αποκοπή Μερίσματος 09-09-2021
3. Δικαιούχοι Μερίσματος 10-09-2021
4. Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος 15-09-2021
5. Δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής ΄Εκθεσης 01.01-30.06.2021 : Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου
2021
Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό
κοινό με νεότερη ανακοίνωση.
Μάνδρα 30-7-2021
Για την Εταιρεία
ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v