Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Διάθεση πίνακα επενδύσεων της 30.09.2021

H Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί ότι ο Πίνακας Επενδύσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2021, είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από τις 08/10/2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον Πίνακα Επενδύσεων από τα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) ή να επικοινωνούν σχετικά με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων στο τηλέφωνο 210 62 89 200. Επισημαίνεται ότι ο Πίνακας Επενδύσεων είναι διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu).

 

 Κηφισιά, 08 Οκτωβρίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 30.09.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v