Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι o κ. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 22 Οκτωβρίου 2021 σε Αγορά 2.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 32.617 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v