Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ: Λύση της EXPLOINVEST LIMITED

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ: Λύση της EXPLOINVEST LIMITED

Σύμφωνα με την Απόφαση EK 5/204 Αρθρο 4 παρ. 1, η εταιρία γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο καθώς και η Διοίκηση της 100% Κυπριακής θυγατρικής εταιρίας EXPLOINVEST LIMITED αποφάσισε στις 28.11.2003, τη λύση της EXPLOINVEST LIMITED. Συνεπώς η εν λόγω εταιρία δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2003.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v