Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αγορά Ιδίων Μετοχών 04.02.2022-10.02.2022

 

 

Κορωπί, 11/02/2022

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 04/02/2022 - 10/02/2022, αγόρασε συνολικά 8.341 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:      

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

04/02/2022

1.304

2.078,63

1,5940

1,5700

1,5950

07/02/2022

1.660

2.661,77

1,6035

1,5800

1,6100

08/02/2022

1.724

2.756,94

1,5992

1,5750

1,6000

09/02/2022

1.760

2.836,33

1,6116

1,5750

1,6200

10/02/2022

1.893

3.104,18

1,6398

1,6200

1,6400

Σύνολο

8.341

13.437,85

 

 

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 188.440 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,92% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

                                                                               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: [email protected]

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 04.02.2022-10.02.2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v