Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ανακοίνωση - Αναμόρφωση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού...

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναμόρφωση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής της εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα) και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού (Επιτροπή) αναμορφώνεται ως νέα διοικητική επιτροπή, συνιστώμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας προς υποβοήθηση του έργου του. Σκοπός της Επιτροπής παραμένει να συνδράμει τη Διοίκηση της Τράπεζας στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε σχέση με τη στρατηγική του Ομίλου.

 

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος

  • Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

 Μέλη

  • Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail
  • Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking
  • Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες
  • Χρήστος Αδάμ, Γενικός Διευθυντής Risk Management Ομίλου, Group Chief Risk Officer (Group CRO)
  • Χάρης Κοκολογιάννης, Γενικός Διευθυντής Group Finance, Group Chief Financial Officer (Group CFO)

 

Ανακοίνωση - Αναμόρφωση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v