Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Έκτακτη ΓΣ της 27/8/2019 αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 12, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 20.292.333 ήτοι ποσοστό 84,599% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.

Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθεί άμεσα.

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 2.000.000,00 € εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

Η ΓΣ αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 2.000.000 € εμπραγμάτως εξασφαλισμένου και την έγκριση των όρων του ανωτέρου ομολογιακο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v