Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (Επαναληπτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 8η Ιουλίου 2020, 11:00 π.μ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.(Επαναληπτική Γ.Σ.: Τετάρτη, 8η Ιουλίου 2020, 11:00 π.μ.)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v