Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΓΕΚΑ: Απόσπασμα Πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΓΣ ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 15.07.2021 ΠΕΡΙ ΝΕΟΥ ΔΣ & ΑΝΕΞΑΡ. ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v