Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

Η Εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, από 2 Σεπτεμβρίου 2019, η κα Νικήτα Ραλού αναλαμβάνει τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας.

Δυνάμει της, από 29 Ιουλίου 2019, συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε συνέχεια της συνέντευξης που είχε η κα Νικήτα Ραλού με την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε και ενέκρινε όπως η κα Νικήτα Ραλού αναλάβει τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγ. Στέφανος, 29 Αυγούστου 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v