Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας παρ. 5 άρθρου 9 Ν. 3556/2007 [15.2.2022]...

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 [28.2.2023]

Ανακοίνωση Ν.3556/2007, άρθ.9, παρ.5

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v