Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

KLEEMANN: Αίτημα διαγραφής μετοχών

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 5  Μαΐου 2017

Η «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης της  από 04 Μαΐου 2017 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας υπέβαλε σήμερα, την 5 Μαΐου 2017, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής  του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι  23.648.700 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,35 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3371/2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v