Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: Έγκριση διαγραφής των μετοχών της εταιρείας

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

21 Ιουλίου 2017

 
Η «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε» (η «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση της 20 Ιουλίου 2017, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, του Ν. 3371/2005. Υπενθυμίζεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας έχει παύσει ήδη από τις 23 Ιουνίου 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v