Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ: Αίτημα διαγραφής μετοχών από το ΧΑ

Η «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια σχετικής απόφασης της από 12.07.2018 αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας υπέβαλε σήμερα 16.07.2018, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής του συνόλου των 113.465.290 κοινών ονομαστικών μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3371/2005.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v