Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 1/7/2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 15.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,6387 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 144.580,00 ευρώ καθώς και μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 15.401 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,6446 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 148.536,84 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v