Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Phoenix Vega Mezz: Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου

Σε εφαρμογή του άρθρου 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, όπως
ισχύει, η PHOENIX VEGA MEZZ PLC (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 26.08.2021
ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που
κατέχει άμεσα ο κ. Aristotelis Mistakidis και ενσωματώνονται σε μετοχές ανήλθε την
25.08.2021 του ελαχίστου ορίου του 5%. Ο κ. Aristotelis Mistakidis κατέχει άμεσα 70.504.228
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες
μετοχές (ήτοι ποσοστό 5,638% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v