Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.: Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής...

Ανακοινώνεται ότι η Allianz SE (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  κ. κ. Avais Karmali, Christoph Plein, Bettina Claudia Dietsche) προέβη σε χρηματιστηριακή συναλλαγή με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ως ακολούθως:

Αγορά 1.358 μετοχών αξίας Ευρώ 10.592,40 την 08.08.2022.

Αγορά 10.377  μετοχών αξίας Ευρώ 80.940,60 την 09.08.2022.

Αγορά 3.031 μετοχών αξίας Ευρώ 23.641,80 την 10.08.2022.

 

Χαλάνδρι, 11 Αυγούστου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v