Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών...

Κηφισιά, 27 Δεκεμβρίου 2022

 

Η AUTOHELLAS A.T.E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 γνωστοποιεί ότι, στις 22/12/2022, ο μέτοχος, και Υπεύθυνος Τμήματος Μετόχων της AUTOHELLAS A.T.E.E. κος Ζαχαρίας Βιτζηλαίος του Ιωάννη, (που έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά συνολικά 191 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας Ευρώ 1.929,10.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v