Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γιώργος Παπανικολάου

Διευθυντής του Euro2day.gr και της Media2day, σκοπευτής, σύζυγος και πατέρας. Στο χρόνο που περισσεύει, σκέφτομαι, συζητάω και διαβάζω, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.

Αποποίηση ευθυνών
Οκτ 23 2017

Το «πόθεν έσχες», η Δικαιοσύνη και η… γυναίκα του Καίσαρα

Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια!

Ξεκινώ με αυτή την πασίγνωστη φράση, διότι δεν διαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις για να κρίνω με νομική επάρκεια, από την πλευρά της «συνταγματικής νομιμότητας», τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα του «πόθεν έσχες».

Το βέβαιον όμως είναι ότι τόσο η πρώτη, που έκρινε ως αντισυνταγματικές ορισμένες διατάξεις, όσο και η δεύτερη, με την οποία εξαιρούνται προσωρινά αποκλειστικώς και μόνο οι δικαστικοί, δημιούργησαν αίσθηση στην κοινή γνώμη.

Ακόμη δε περισσότερο, όταν εκείνοι που προσέφυγαν στην κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι οι δικαστικές Ενώσεις.

Το αποτέλεσμα είναι να τιναχτεί η διαδικασία στον αέρα, μόλις δύο ημέρες πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής, να εκδοθούν από την πλευρά της κυβέρνησης νέες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν με ρυθμό-εξπρές, να ισχύσει(;) η προθεσμία για τους υπόλοιπους «κοινούς θνητούς», όχι όμως για τους δικαστικούς καθώς το Σ.τ.Ε, κατόπιν νέας προσφυγής των δικαστικών Ενώσεων (όλων πλην αυτής των μελών του ΣτΕ), αποφάνθηκε ότι:

«αα) η συγκρότηση του οργάνου, στο οποίο υποβάλλονται οι προαναφερθείσες δηλώσεις των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών, αντίκειται στα άρθρα 26 και 87 του Συντάγματος, και

ββ) ρυθμίσεις των νόμων που προβλέπουν την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων αντίκεινται σε συνταγματικές διατάξεις».

Κι έτσι, σύμφωνα με την «προσωρινή διαταγή», το πάγωμα ισχύει για τις δηλώσεις των ετών 2015 και 2016 και μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αιτήσεως-προσφυγής που κατέθεσαν οι δικαστικές Ενώσεις.

Σημειωτέον ότι είχε προηγηθεί κοινή ανακοίνωση των δικαστικών Ενώσεων, σύμφωνα με την οποία:

«Δεν δεσμευόμαστε, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων για τα έτη 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016), από την προθεσμία η οποία θα έληγε αύριο (21/10/2017) γιατί: α) η Πολιτεία δεν συμμορφώθηκε με το δεδικασμένο που απορρέει από την 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με το επιφορτισμένο με τον έλεγχο των δηλώσεων όργανο, το οποίο πρέπει να συγκροτείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών (3) ανωτάτων δικαστηρίων και σήμερα δεν υπάρχει και β) όπως συνάγεται από την αρχή της χρηστής διοίκησης, εφόσον καλούμαστε να υποβάλλουμε δηλώσεις στη βάση ενός νέου πλαισίου ενόψει της ως άνω απόφασης του ΣτΕ, είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση η χορήγηση εύλογης προθεσμίας όχι μόνο στους δικαστικούς λειτουργούς αλλά σε όλους τους υπόχρεους.

Διαμαρτυρόμαστε για την προαναφερόμενη πρακτική, που δεν συνάδει με τη λειτουργία των συνταγματικών (άρθ. 26 Σ.) εξουσιών και παραβιάζει κάθε έννοια καλής πίστης και χρηστής διοίκησης.

Δηλώνουμε ότι κανένας δεν θα μας υποχρεώσει να απεμπολήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να αγνοήσουμε το δεδικασμένο που προκύπτει από την 2649/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Καλούμε τους αρμόδιους να συμμορφωθούν προς το περιεχόμενο της παραπάνω απόφασης, προβαίνοντας σε νομότυπο ορισμό του οργάνου, προς το οποίο θα υποβληθούν οι δηλώσεις των ετών 2015 και 2016, καθώς και του τύπου των δηλώσεων αυτών, παρέχοντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων».

Επιπροσθέτως το ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματική την υποχρέωση δήλωσης μετρητών που βρίσκονται εκτός τραπεζικού ιδρύματος ή σε θυρίδα, καθώς επίσης και την υποχρέωση δήλωσης κινητών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Κι ακόμη, όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ:

«Όσον αφορά στους δικαστικούς λειτουργούς, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι "ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης αυτών συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος και πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συνταγματικώς επιβαλλόμενη ανεξαρτησία τους έναντι των οργάνων των δύο άλλων λειτουργιών", κατέληξε στο ότι το επιφορτισμένο με τον έλεγχο όργανο πρέπει να συγκροτείται, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Κρίθηκε επίσης, ότι η καθιέρωση υποχρεωτικού ελέγχου των δηλώσεων των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν σε Ανώτατο Δικαστήριο, και όχι δειγματοληπτικού, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους δικαστικούς λειτουργούς, αποτελεί μέτρο απρόσφορο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου με το νόμο σκοπού».

Κοινώς, για λόγους που ο απλός πολίτης προφανώς αδυνατεί να αντιληφθεί, είναι μεν συνταγματικό να ελέγχεται η επίσημη περιουσιακή κατάσταση προσώπων σε συγκεκριμένες θέσεις υψηλής επιρροής, προκειμένου να ελέγχεται ο αδικαιολόγητος πλουτισμός, πλην όμως οι ίδιοι ελεγχόμενοι μπορούν ανεμπόδιστα να μαζεύουν… μαύρο χρήμα και τιμαλφή υψηλής αξίας, στο σπίτι ή σε θυρίδες, καθώς ουδεμία υποχρέωση καταγραφής έχουν, άρα δεν υπάρχει και δυνατότητα ελέγχου τους!

Επίσης ενώ για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες πολιτών υπάρχει ένα όργανο ελέγχου τους, είτε είναι ιδιώτες, είτε στρατιωτικοί, είτε ό,τι άλλο, στην περίπτωση των δικαστών θα πρέπει να συγκροτηθεί άλλο όργανο, διότι «ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης αυτών συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος και πρέπει να διασφαλίζεται η συνταγματικώς επιβαλλόμενη ανεξαρτησία τους». Οπότε τους δικαστές θα πρέπει να ελέγχει όργανο ελεγχόμενο από ανώτατους δικαστές!

Από τη στήλη αυτή, πολλάκις είχε παλαιότερα καυτηριαστεί η ανάμιξη πολιτικών παραγόντων στα της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε ότι οι τελευταίες δηλώσεις του κ. Παπαγγελόπουλου, στις οποίες ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «κάποιοι κάτι θέλουν να κρύψουν» κι ότι «έρχονται σε πλήρη δυσαρμονία με το αίσθημα δικαίου του ελληνικού λαού», μάλλον απηχούν την πραγματικότητα, ως προς το τι άποψη σχηματίζει ο πολίτης για τα τεκταινόμενα.

Κι αυτό είναι κάτι που οι ίδιοι οι δικαστές, είτε πρόκειται για ειρηνοδίκες και πρωτοδίκες, είτε για μέλη των Ανώτατων Δικαστηρίων, οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους.

Όχι γιατί το είπε ο Παπαγγελόπουλος, αλλά γιατί δεν πρέπει να νιώθουν έτσι οι απλοί άνθρωποι γύρω τους!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v