Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Βουτιά» στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο

Πτώση 39,3% στην επιφάνεια και 72% στον όγκο εμφάνισε τον Ιούλιο η οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας, παρά την αύξηση κατά 35,4% που σημειώθηκε στον αριθμό των οικοδομικών αδειών.

«Βουτιά» στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τον Ιούλιο του 2016 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.392 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 266,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.229,3 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 35,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 39,3% στην επιφάνεια και κατά 72% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 1.382 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 258,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.203,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,6% στην επιφάνεια και κατά 38,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Αντίστοιχα, οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 10 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25,9 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον Ιούλιο του 2016, ήταν 2,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Αύγουστο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2016, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 12.441 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.315,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 10.405,7 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015 παρατηρήθηκε μείωση κατά 7,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,9% στην επιφάνεια και κατά 30% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2015 - Ιουλίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 7,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 12,6% στην επιφάνεια και κατά 10,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,9%.

Τέλος, το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 10,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,4% στην επιφάνεια και κατά 42,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2015.

*Δείτε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v