Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Επαγγελματικά ταμεία: Αναγκαία η σωστή διαχείριση της περιουσίας τους

Ανάγκη για περισσότερα προγράμματα επαγγελματικής ασφάλισης και ελεύθερη δυνατότητα επιλογής παρόχων διαπιστώθηκε σε ημερίδα για τα ΤΕΑ. Γιατί είναι αναγκαία η επαγγελματική διαχείριση, με βάση το μέγεθος, το διαχειριστικό κόστος και την απόδοση. Εκδήλωση του Ερευνητικού Κέντρου IFFR.

Επαγγελματικά ταμεία: Αναγκαία η σωστή διαχείριση της περιουσίας τους

Την ανάγκη διεύρυνσης των παρόχων προγραμμάτων - καθεστώτων επαγγελματικής ασφάλισης, ενόψει και της ενσωμάτωσης της κοινοτικής Οδηγίας 2341/2016 επεσήμανε η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη σε ημερίδα του διεθνούς ερευνητικού Κέντρου αριστείας Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR, www.iffr.gr) με θέμα «Διαχείριση των Περιουσιακών Στοιχείων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η κ. Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη αναφέρθηκε στo θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ΤΕΑ. Με αφορμή μάλιστα την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2341/2016/ΕΕ επισήμανε, σημεία της εθνικής νομοθεσίας που χρήζουν βελτίωσης προκειμένου να αναπτυχθεί ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη διεύρυνση των παρόχων υπηρεσιών επαγγελματικής ασφάλισης και στην πρόβλεψη της δυνατότητας παροχής περισσότερων προγραμμάτων (καθεστώτων) επαγγελματικής ασφάλισης καθώς και στην θέσπιση δυνατότητας των ασφαλισμένων να επιλέγουν πρόγραμμα και πάροχο.

Στην συνέχεια, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ Άρτεμις Παναγιωτοπούλου αναφέρθηκε στη διάκριση μεταξύ επενδυτικών αποφάσεων όταν ο ορίζοντας της επένδυσης είναι βραχύς (tactical asset allocation) και μακρύς (strategic asset allocation), καθώς και στη σημασία που έχει η επίτευξη υπερ-αποδόσεων προκειμένου να είναι εφικτή η καταβολή ικανοποιητικών συντάξεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα κριτήρια επιλογής του αριθμού των διαχειριστών ενός ΤΕΑ ανάλογα με το μέγεθός του, το διαχειριστικό κόστος αλλά και την αποδοτικότητα της επενδυτικής στρατηγικής.

Από την μεριά του, ο Γιώργος Σκιαδόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Queen Mary University of London, και Διευθυντής του IFFR, τόνισε την ανάγκη να αξιολογείται η επίδοση των διαχειριστών ΤΕΑ με μέτρα τα οποία λαμβάνουν υπόψιν τόσο την απόδοση αλλά και τον κίνδυνο (risk adjusted measures of performance) της επενδυτικής στρατηγικής και την ανάγκη οι Εποπτικές αρχές να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν το σχετικό πλαίσιο.

Τέλος, ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Fellow του IFFR Μιχάλης Ανθρωπέλος αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους ο σχεδιασμός της επενδυτικής πολιτικής ενός συνταξιοδοτικού ταμείου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Επισήμανε δε, την αναγκαιότητα προσαρμογής των επενδυτικών στόχων στις ειδικές ανάγκες ρευστότητας, όπως αυτές πηγάζουν από την αναλογιστική μελέτη.

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v