Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 17 δισ. ευρώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ αναλύεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Ομολογιακοί 37%, Μεικτοί 23%, Μετοχικοί 18% και Funds of Funds 14%. Η Η κατάργηση της κατηγορίας Διαχείρισης Διαθεσίμων οδήγησε σε ορισμένες ανακατάταξεις.

Στα 17 δισ. ευρώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών

Κατά το 2019, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης αυξήθηκε σημαντικά κατά 17% και στο κλείσιμο του έτους διαμορφώθηκε στα € 17 δισ., σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

  • Στο τέλος του 2019, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 29% από την αρχή του έτους και 3,3% από το προηγούμενο τρίμηνο, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €7,9 δισ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €6.086 εκ. +34% και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1.773 εκ. +16% από την αρχή του έτους).

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ αναλύεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Ομολογιακοί 37%, Μεικτοί 23%, Μετοχικοί 18% και Funds of Funds 14%. Η εφαρμογή του Κανονισμού ΑΚΧΑ 1131/2017, με την κατάργηση της κατηγορίας Διαχείρισης Διαθεσίμων, οδήγησε σε μερική ανακατάταξη στις κατηγορίες Χρηματαγοράς και Ομολογιακών.

Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές ενεργητικών από την αρχή του έτους σημειώθηκαν:

  1. Στους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος +94%, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Κανονισμού ΑΚΧΑ
  2. Στην κατηγορία των Ελληνικών Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. +68%
  3. Στις μικρότερες κατηγορίες Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Σύνθετοι - Absolute Return +90% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη +78%

  • Το ενεργητικό των Ο.Ε.Ε. (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε αύξηση 29,5% από την αρχή του έτους και ανέρχεται σε €73,55 εκατ.
  • Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων από τα μέλη της Ε.Θ.Ε. αυξήθηκε κατά 20,35% κατά τη διάρκεια του 2019 και διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους σε €6.677 εκατ.
  • Στον κλάδο των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, η απορρόφηση της GRIVALIA Properties από την Τράπεζα EUROBANK οδήγησε σε μείωση του συνολικού ενεργητικού του κλάδου, ο οποίος με τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 30/6/2019 καταγράφει σύνολο επενδύσεων σε ακίνητα €2.384 εκατ. Το 2019 εισήλθαν στον κλάδο δύο νέες Α.Ε.Ε.Α.Π., η Orilina Properties και η Noval Property, οι οποίες προστέθηκαν και στα μέλη της Ε.Θ.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v