Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μεγάλες «μεταγραφές» πελατών στις εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος

Περίπου 600.000 καταναλωτές άλλαξαν σε ένα χρόνο προμηθευτή ρεύματος, σύμφωνα με τη ΡΑΕ. Αύξηση 89% της κινητικότητας. Στους 1.088.488 οι πελάτες των ιδιωτικών εταιρειών. Αναλυτικά ο αριθμός των πελατών ανά προμηθευτή.

Μεγάλες «μεταγραφές» πελατών στις εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος

Ανεβάζει ρυθμούς η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος, έστω και 20 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου για το άνοιγμα του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του ΔΕΔΔΗΕ σε ένα μόλις χρόνο περίπου 600.000 καταναλωτές μετακινήθηκαν από πάροχο σε πάροχο με το ποσοστό κινητικότητας να είναι αυξημένο κατά 89%.

Τα μεγέθη της ΡΑΕ και του Διαχειριστή Δικτύου αφορούν στο 2019 και το διασυνδεδεμένο σύστημα και από την επεξεργασία τους προκύπτει πως οι 24 ανταγωνιστές της ΔΕΗ έχουν καταφέρει να αποσπάσουν μέχρι τώρα 1.088.488 πελάτες της δημόσιας εταιρείας.

Ειδικότερα, το ποσοστό των καταναλωτών που άλλαξε προμηθευτή ρεύματος ανήλθε πέρυσι στο 8,5% του συνόλου των ενεργοποιημένων παροχών. Δηλαδή 576.436 στο σύνολο των 6.783.075, μετακινήθηκαν από προμηθευτή σε προμηθευτή. Η αύξηση σε σχέση με το 2018 είναι της τάξης του 89% αφού τότε το ποσοστό της κινητικότητας ήταν στο 4,51%.

«Μεγαλύτερη κινητικότητα ως προς το πλήθος παροχών εµφάνισαν οι οικιακοί πελάτες, ακολουθούμενοι από τους εµπορικούς και βιοµηχανικούς πελάτες Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, ενώ οι τελευταίοι προηγήθηκαν στην κινητικότητα βάσει του όγκου κατανάλωσης. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά κινητικότητας εµφανίζουν µείωση ως προς τον όγκο κατανάλωσης (κινητικότητα 3,96% βάσει κατανάλωσης το 2018, ήτοι µείωση κατά 44% σε ένα έτος), γεγονός που οφείλεται στη µεγάλη μετακίνηση των οικιακών πελατών εντός του 2019. Δηλαδή σε µια κατηγορία που παραδοσιακά δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερα ενεργή, και βέβαια σηµειώνει κατά κανόνα µικρούς όγκους κατανάλωσης», παρατηρεί η ΡΑΕ στην έκθεση Πεπραγμένων όπου δημοσιεύονται τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Πιο αναλυτικά ανά κατηγορία παροχών ρεύματος το υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσης είχαν οι οικιακοί χωρίς Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Από τους συνολικά 4.813.242 οι 462.318 μετακινήθηκαν από εταιρεία σε εταιρεία με το ποσοστό κινητικότητας να ανέρχεται στο 9,61%. Οι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες που ηλεκτροδοτούνται από τη χαμηλή τάση και άλλαξαν προμηθευτή ρεύματος ανήλθαν σε 104.826 σε σύνολο 1.169.360. Ήτοι το 8,96%.

Στη μέση τάση από τους 9.071 εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες άλλαξαν εταιρία οι 834, δηλαδή το 9,19% του συνόλου.

Η αύξηση της κινητικότητας φανερώνει το μέγεθος του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος έχει οξυνθεί με τις προσφορές και τις ειδικές εκπτώσεις στα τιμολόγια.

Ο αριθμός πελατών ανά εταιρία

Πάντως παρά την έκρηξη του switching η λιανική αγορά ρεύματος, όπως επισημαίνει η ΡΑΕ, χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης.

Η ΔΕΗ μετρά 5.694.627 παροχές ρεύματος στο διασυνδεδεμένο σύστημα και κατέχει το 83,95% των πελατών. Σε επίπεδο κατανάλωσης ρεύματος η δημόσια εταιρία έχει το 71,13% με 27,7 εκ. Μεγαβατώρες για το 2019.

Ο βαθμός συγκέντρωσης είναι τέτοιος αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2019 στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δραστηριοποιούνται 24 ιδιωτικές εταιρίες ρεύματος. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι εξ αυτών συμμετέχουν για την κάλυψη ιδίων αναγκών ηλεκτροδότησης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία με τον αριθμό των πελατών ανά εταιρία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ και του ΔΕΔΔΗΕ έχουν ως εξής:

ΔΕH: 5.694.627

PROTERGIA: 181.232

ELPEDISON: 171.143

ΗΡΩΝ: 140.812

WATT & VOLT: 127.364

ΖΕΝΙΘ: 73.968

VOLTON: 69.688

NRG: 52.961

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 39.881

VOLTERRA: 35.748

ΚΕΝ: 33.997

OTESTATE: 13.990

ΕΛΤΑ: 13.875

GREEN: 3.209

ΕΛΙΝΟΙΛ: 1.511

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ: 601

Economic Growth: 400

EUNICE: 371

Θ.ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ: 317

ΒΙΕΝΕΡ: 44

ENEL GREEN POWER: 33

INTERBETON: 29

ΒΙΟΛΑΡ: 8

NOVAERA: 8

Κ.Β. ΜΑΡΚΟΥ: 6

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v