Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Δεν μας έδωσε στοιχεία ο ΕΦΚΑ!

(upd) Η κόντρα έρχεται την επομένη της προειδοποίησης του Κλάους Ρέγκλινγκ για αύξηση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και κίνδυνο απώλειας του στόχου μηδενισμού των εκκρεμοτήτων στα μέσα του 2021. Φωτιά στο έλλειμμα. Αβεβαιότητα για ύφεση.

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Δεν μας έδωσε στοιχεία ο ΕΦΚΑ!

Ζητήσαμε στοιχεία από τον ΕΦΚΑ και δεν μας τα έδωσαν. Αυτό υποστηρίζει στη νέα έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή , σημειώνοντας πως «αδυνατεί να κατανοήσει την άρνηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ να συνεχίσει να παρέχει τα στοιχεία τα οποία παρείχε μέχρι πρότινος».

Η «κόντρα» Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή με τον ΕΦΚΑ, έρχεται την επομένη της προειδοποίησης του Κλάους Ρέγκλινγκ για αύξηση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και κίνδυνο απώλειας του στόχου μηδενισμού των εκκρεμοτήτων στα μέσα του 2021. 

Να σημειωθεί πάντως ότι με νεώτερη ανακοίνωση του το ΓΠΚΒ γνωστοποιεί ότι μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, έλαβε απαντητική επιστολή από τον ΕΦΚΑ (δείτε τη στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό) που επικαλείται τεχνικά προβλήματα στην παροχή των στοιχείων και δεσμεύεται για την αποκατάσταση της ροής τους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, όπως είχαν αποτυπωθεί στην έκθεση πρώτου τριμήνου του ΓΠΚΒ έδειχναν ότι οι εκκρεμείς (με καθυστέρηση κάτω αλλά και μεγαλύτερη των 90 ημερών οπότε καταγράφονται ως ληξιπρόθεσμες) αιτήσεις κύριας σύνταξης είχαν αυξηθεί από τις 151.396 στο τέλος του 2019 σε 161.959 τον Μάρτιο του 2020 με την εκτιμώμενη δαπάνη να μειώνεται όμως από τα 383 εκατ. ευρώ στα 360 εκατ. ευρώ.

Στη σημερινή έκθεση του ΓΠΚΒ σημειώνεται ότι «σε αντίθεση με τις προηγούμενες τριμηνιαίες εκθέσεις, η Έκθεση Β’ Τριμήνου 2020 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δεν περιέχει στοιχεία εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την εκτιμώμενη δαπάνη τους. Δυστυχώς, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και στην συνέχεια τον Διοικητή του ΕΦΚΑ δεν λάβαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2020, ούτε και καμία εξήγηση για αυτό.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αδυνατεί να κατανοήσει την άρνηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ να συνεχίσει να παρέχει τα στοιχεία που παρείχε μέχρι πρότινος και συνδέονται άμεσα με την παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης. Ουδέποτε στο παρελθόν είχαμε συναντήσει παρόμοιο πρόβλημα από τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που συνεργαζόμαστε και μας παρέχουν ανελλιπώς τα στοιχεία που χρειαζόμαστε.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή θα υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο τη διασφάλιση του θεσμικού του ρόλου και την απαρέγκλιτη τήρηση του άρθρου 28 του Ν. 4270/2014 που ορίζει ρητά ότι «όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να παρέχουν στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή κάθε πληροφορία που εκείνο κρίνει αναγκαία για την επιτέλεση του έργου του».

Στην έκθεση καταγράφονται επιμέρους στοιχεία για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων κύριας σύνταξης στον ΕΦΚΑ αλλά και λοιπά στατιστικά στοιχεία ( λείπουν αυτά για τις εκκρεμείς συντάξεις με καθυστέρηση κάτω των 90 ημερών) σύμφωνα με τα οποία :

1. Στο τέλος Ιουνίου 2020 ο ΕΦΚΑ κατέβαλλε 2.711.261 συντάξεις (που αντιστοιχούν σε 2.469.535 συνταξιούχους), αριθμός μειωμένος σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2020 που καταβλήθηκαν 2.720.453 συντάξεις (σε 2.467.247 συνταξιούχους), αλλά και σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019 (2.743.781 συντάξεις).

2. Οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις κύριας σύνταξης στον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν από 105.850 στο τέλος Μαρτίου 2020 (εκτιμώμενη δαπάνη 416 εκατ. ευρώ) σε[1] 117.876 στο τέλος Ιουνίου 2020 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 488,6 εκατ. ευρώ). Στο ΕΤΕΑΕΠ ο αριθμός των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων επικουρικής σύνταξης αυξήθηκε από 47.363 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 63 εκατ. ευρώ) στο τέλος Μαρτίου 2020 σε 57.101 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 87,2 εκατ. ευρώ) στο τέλος Ιουνίου 2020.

«Φωτιά» στο έλλειμμα – αβεβαιότητα για ύφεση

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προς το παρόν δεν μεταβάλλει τις εκτιμήσεις του για το μέγεθος της ύφεσης το 2020 αν και σύμφωνα με αρμόδια στελέχη το αισιόδοξο από τα τρία σενάρια ύφεσης που είχε εκπονήσει (ανάλογα με το χρόνο επαναφοράς της οικονομίας σε συνθήκες κανονικότητας) δεν έχει πλέον πιθανότητες επιβεβαίωσης. Στα τρία σενάρια, το ΓΠΚΒ εκτιμούσε πως η ύφεση θα είναι φέτος από 4,4 έως 9,4% με ενδιάμεσο σενάριο ύφεσης 8,5%.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, η επιδείνωση αποτυπώνεται ήδη τους προηγούμενους μήνες στα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού από την επεξεργασία των οποίων το ΓΠΚΒ προκύπτει ότι το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2020 κατέγραψε έλλειμμα 7.700 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 8.730 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει ταμειακό πρωτογενές έλλειμμα 7.463 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 9.226 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2019. Στην πλευρά των εσόδων, εμφανίζονται μειωμένα τα φορολογικά έσοδα κατά 3.537 εκατ. ευρώ, τα μη φορολογικά και μη τακτικά έσοδα κατά 1.423 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ εμφανίζονται αυξημένα κατά 537 εκατ. ευρώ.

Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 4.300 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2019, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των δαπανών ΠΔΕ κατά 3.122 εκατ. ευρώ και στην αύξηση των Πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 1.356 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν κατά 177 εκατ. ευρώ.

* Δείτε την απάντηση του ΕΦΚΑ στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v