Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στροφή εμπόρων στους εγχώριους προμηθευτές το «δύσκολο» 2020

Η πανδημία ενίσχυσε τις ενδοχώριες αγορές εμπορευμάτων. Αρκετά μικρότερο το ύψος των αγορών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σταθερές οι σχέσεις εμπόρων και προμηθευτών. Τι προκύπτει από την έκθεση της ΕΣΕΕ.

Στροφή εμπόρων στους εγχώριους προμηθευτές το «δύσκολο» 2020

Εντός των συνόρων στράφηκαν οι έμποροι για τις προμήθειές τους το δύσκολο, λόγω πανδημίας, έτος 2020. Βέβαια, εξαιτίας της πτώσης του τζίρου των επιχειρήσεων, εύλογα μειώθηκε και το ύψος των προμηθειών.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από έρευνα που «φιλοξενείται» εντός της ετήσιας έκθεσης της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) το 2020, αν και η γενική τάση ως προς τη γεωγραφική κατανομή της προέλευσης των εμπορευμάτων δεν διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, εντούτοις, καταγράφεται αισθητή αύξηση στο ποσοστό των εμπορευμάτων που προέρχονται από την Ελλάδα, έναντι των άλλων αγορών, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τρίτες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των εμπορευμάτων που προέρχονται από την Ελλάδα ανήλθε το 2020 στο 71,6% έναντι 62,5% το 2019. Η στροφή αυτή είχε ως συνέπεια τη μείωση της ροής εμπορευμάτων από άλλες πηγές, με τις αγορές από χώρες της ΕΕ να μειώνονται στο 14,5% έναντι 17,1% το 2019, ενώ τα προερχόμενα από την Ασία εμπορεύματα, υποχωρούν στο 8,7% έναντι 13,6%.

Μικρότερες παραγγελίες

Στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης, αναμενόμενη ήταν και η μείωση των ποσών για την αγορά εμπορευμάτων. Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση της ΕΣΕΕ, η μέση εξαμηνιαία αξία αγοράς εμπορευμάτων ανέρχεται σε 28.569 ευρώ, η οποία είναι εμφανώς μειωμένη σε σχέση τόσο με το α' εξάμηνο όσο και με το β΄ εξάμηνο των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα, μεταξύ του α' εξαμήνου του 2019 και του α' εξαμήνου του 2020 καταγράφεται μείωση της αγοράς εμπορευμάτων κατά 20,23%, καθώς ο μέσος όρος είχε διαμορφωθεί στις 35.814 ευρώ.

Αναντίρρητα πρόκειται για εύλογη εξέλιξη, δεδομένης της μείωσης του κύκλου εργασιών και των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν λόγω της πανδημίας όσον αφορά την προμήθεια προϊόντων, τις εισαγωγές κ.ο.κ

Πάντως, όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, η απόσταση του μέσου όρου αγορών των εμπορικών επιχειρήσεων το 2020 απέχει κατά πολύ από τον αντίστοιχο μέσο όρο του β' εξαμήνου του 2019, όταν και διαμορφώνονταν σε 48.992 ευρώ.

Σταθερές σχέσεις με τους προμηθευτές

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι επιχειρήσεις φαίνεται να διατηρούν σταθερές σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές τους, δεδομένου ότι το ποσοστό όσων προτίθενται να διακόψουν τη συνεργασία τους μαζί τους παραμένει σχετικά σταθερό (22% για το 2019 και 27% για το 2020).

Ωστόσο, εξετάζοντας την παράμετρο αυτή διαχρονικά, διαπιστώνεται ότι οι πιθανότητες διακοπής της συνεργασίας με τους προμηθευτές παρουσίασαν το α' εξάμηνο του 2020 μια μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία μάλιστα εντείνεται εάν στη σύγκριση συμπεριληφθούν και παλαιότερα έτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2017, πρόθεση διακοπής συνεργασίας με προμηθευτές, εξέφραζε το 17,5% των εμπόρων.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι οι έμποροι αναζητούν είτε νέα προϊόντα, είτε νέους τρόπους αγορών, είτε χαμηλότερες τιμές. Σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύει ότι η προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή αλλά και η κρίση τούς οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό των συνεργασιών τους.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v