Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπηρεσίες υγείας και ανακύκλωση στο μικροσκόπιο της Επ. Ανταγωνισμού

Τη διερεύνηση των δύο αγορών με ισάριθμες κλαδικές μελέτες ξεκινά η ανεξάρτητη αρχή. Οι «ανησυχίες» για τη συγκέντρωση στον κλάδο υγείας. Ποιες παρεμβάσεις θα κάνει, σε περίπτωση που διαπιστωθούν αντιανταγωνιστικές πρακτικές.

Υπηρεσίες υγείας και ανακύκλωση στο μικροσκόπιο της Επ. Ανταγωνισμού

Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρείες κ.ο.κ) και ο κλάδος της ανακύκλωσης είναι οι τομείς που θα μπουν άμεσα στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αν και έως αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πηγές της ανεξάρτητης αρχής, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχουν φαινόμενα αντιανταγωνιστικών πρακτικών, εντούτοις ο βαθμός συγκέντρωσης του πρώτου και οι προοπτικές του δεύτερου μέσω της επικείμενης εφαρμογής του ευρωπαϊκού new green deal καθιστά επιτακτική τη διερεύνηση των συγκεκριμένων αγορών μέσω κλαδικών μελετών.

Άλλωστε, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, πλέον, αποτελεί πάγια αρχή της Επιτροπής η διερεύνηση όλων των σημαντικών αγορών, υπενθυμίζοντας ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η κλαδική μελέτη για τα σούπερ μάρκετ και έπονται προσεχώς οι δημοσιεύσεις των αντίστοιχων μελετών για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το fintech.

Η συγκέντρωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, εξηγούν οι ίδιες πηγές, δεν συνιστά από μόνη της μια αρνητική εξέλιξη. Πλην όμως, καθήκον της Επιτροπής είναι η ενδελεχής διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο τομέα, με σκοπό να αναλυθεί διεξοδικά εάν η δομή του κλάδου και των αγορών του και οι πρακτικές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν θα έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την αύξηση των τιμών και τη μείωση της καινοτομίας.

Στην περίπτωση που από την εξέταση του συγκεκριμένου κλάδου προκύψει ότι υπάρχουν ζητήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα παρέμβει, μέσω των λοιπών εργαλείων της, όπως για παράδειγμα οι κανονιστικές αποφάσεις ή και γνωμοδοτήσεις για τη ρύθμιση της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, όμως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν αναμένεται να εξετάσει το κατά πόσο η παρουσία μεγάλου fund (CVC) στον εν λόγω τομέα λαμβάνει χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου, καθώς τέτοιου είδους συγκεντρώσεις, λόγω μεγέθους, εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Αντίθετα, η εθνική επιτροπή προτίθεται να εξετάσει την παρουσία του ίδιου fund στον κλάδο των τροφίμων, μετά την απόκτηση της VIVARTIA και της ΔΩΔΩΝΗ.

Η ανακύκλωση

Η κλαδική μελέτη για την ανακύκλωση έχει περισσότερο προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, ενόψει της μεγάλης ανάπτυξης που αναμένεται να έχει τα επόμενα χρόνια η πράσινη οικονομία.

Ουσιαστικά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού new green deal, το οποίο θα δώσει έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, έχει αναπτύξει διάφορες πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν μάλιστα αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δεδομένου ότι πολλά έργα στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης θα απαιτήσουν τη σύμπραξη περισσότερων (από μίας) επιχειρήσεων, η Επιτροπή καλείται να διαμορφώσει το πλαίσιο τέτοιων συνεργασιών, ώστε να μην εγείρονται νομικά θέματα συμπράξεων που αντιβαίνουν τις αρχές του ανταγωνισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v