Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίθεση από Δημ. Βερβεσό στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Ο πρόεδρος των Δικηγορικών Συλλόγων καλεί την κ. Γεωργίου να αναθεωρήσει την αρνητική της θέση σε ότι αφορά την παροχή στοιχείων και να συνεργαστεί με τον δικηγορικό κόσμο.

Επίθεση από Δημ. Βερβεσό στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Σκληρή απάντηση απέστειλε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου για την άρνησή της να χορηγήσει «ανωνυµοποιηµένα στατιστικά στοιχεία, ανά δικαστήριο, σε όλη τη χώρα, που αφορούν στον χρόνο καθυστέρησης έκδοσης αποφάσεων» προκειµένου «να έχουµε στη διάθεσή µας επικαιροποιηµένα τα σχετικά στοιχεία». Παράλληλα, ο πρόεδρος των Δικηγορικών Συλλόγων καλεί την κ. Γεωργίου να αναθεωρήσει την αρνητική της θέση και να συνεργαστεί με τον δικηγορικό κόσμο.

Ο κ. Βερβεσός επισημαίνει ότι «μας εξέπληξε δυσάρεστα η άρνηση σας να ικανοποιήσετε το από 1.7.2021 αίτημα της Ολομέλειας με την αιτιολογία ότι «σε ουδεμία των διατάξεων (Κώδικα Δικηγόρων, Κώδικα οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών) βρίσκει έρεισμα το υποβληθέν αίτημα».

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων υπογραμμίζει ότι η άρνηση της κ. Γεωργίου «εδράζεται προδήλως στην όλως εσφαλμένη καθ’ ημάς νομική πεποίθηση ότι για τη λήψη των αιτηθέντων στατιστικών στοιχείων σχετικά με το χρόνο απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα, απαιτείται ειδική διάταξη νόμου» και προσθέτει: «Και όμως, κατά το Σύνταγμα, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Φέρον στοιχείο του κράτους δικαίου (Συντ. 25) είναι η αρχή της διαφάνειας, ήτοι της φανερής κρατικής δράσης.Κατ’ άρθρο 5Α Συντάγματος καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων. Συνεπώς, η ακώλυτη πρόσβαση στα αιτηθέντα δεδομένα, που αφορούν σε ουσιώδη έκφανση της κρατικής δράσης, τη Δικαιοσύνη, είναι ο κανόνας.Νόμος απαιτείται για τον αποκλεισμό ή περιορισμό της πρόσβασης αυτής αποκλειστικά και μόνον για τους λόγους που το Σύνταγμα περιοριστικώς προβλέπει».

Πέρα όμως από την παράκαμψη των Συνταγματικών επιταγών που επισημαίνει ο κ. Βερβεσός, κάνει και ειδική αναφορά στον Κώδικα Δικηγόρων, επισημαίνοντας: «Σε ό,τι αφορά τους Δικηγορικούς Συλλόγους ο νόμος ρητώς αναγνωρίζει το ειδικό έννομο συμφέρον τους για πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης» και συνεχίζει:

«Το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων προβλέπει, επιπροσθέτως, ότι οι Σύλλογοι «για τα πιο πάνω ζητήματα μπορούν να παρεμβαίνουν, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, σε κάθε αρμόδια αρχή», στις οποίες (αρχές) προδήλως περιλαμβάνονται και οι δικαστικές αρχές».

Πέρα από όλα αυτά, ο κ. Βερβεσός υπενθυμίζει το άρθρο 61 του νόμου 4727/2020 (εισήχθη προς ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2019/1024) το οποίο κατοχυρώνει νομοθετικά «την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας».

Ακόμη, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγόρων παραθέτει ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων που προβλέπουν «την τήρηση στατιστικών δεδομένων που αφορούν το χώρο της δικαιοσύνης, τόσο από τις γραμματείες των δικαστηρίων, που αποτελούν κατ’ ανάγκη την πηγή των πληροφοριών, όσο και από το Υπουργείο Δικαιοσύνη» και συνεχίζει: «Φανερό είναι ότι η ratio της τήρησης των άνω στοιχείων από τα δικαστήρια και το Υπουργείο δεν είναι η απόκρυψη, αλλά αντιθέτως η δημοσιοποίησή τους, ώστε να βελτιωθεί το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης, και να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες παθογένειες και αβελτηρίες».

Τέλος, ο κ. Βερβεσός, καλεί την πρόεδρο του Αρείου Πάγου να αναθεωρήσει την αρνητική θέση της και παράλληλα υπό την μορφή μηνύματος την καλεί να συνεργαστεί από κοινού με την δικηγορική κοινότητα για την βελτίωση των όρων απονομής της Δικαιοσύνης.

Εύα Καραμανώλη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v