Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες από την BofA

Δεν αρκεί η απομόχλευση, χρειάζεται ανάπτυξη για να υπάρξει αξία στις τράπεζες, τονίζει ο αμερικανικός οίκος. Πού βάζει τον πήχη για τις μετοχές και ποιες συστάσεις δίνει. Τι μπορεί να πάει καλύτερα του αναμενομένου και τι να... στραβώσει.

Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες από την BofA

Η μείωση των κινδύνων των τραπεζικών ισολογισμών δεν αρκεί για την απελευθέρωση αξίας, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση είναι ανάπτυξη για τις ελληνικές τράπεζες, επισημαίνει η BofA, η οποία συστήνει τιμές-στόχους: 1,15 ευρώ για τη Eurobank με σύσταση αγορά, 1,45 ευρώ για την Alpha Bank με σύσταση αγορά, 3,30 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα με σύσταση αγορά. Σύσταση υποαπόδοσης και 1,40 ευρώ τιμή- στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς. Τα περιθώρια ανόδου ωστόσο διαμορφώνονται σε 37% για την Αlpha Bank, 48% για τη Eurobank, 50% για την Εθνική Τράπεζα και μόλις 5% για την Τράπεζα Πειραιώς, αντίστοιχα.

«Φαίνεται ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο για την απομόχλευση και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε θετικά», συνεχίζει η αμερικανική τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα επέλεξε τους συμμετέχοντες στη μεγάλη τιτλοποίηση Frontier σε μια τιμή που φαίνεται καλή, εκτιμά η τράπεζα, και τα κεφάλαια της ΕΤΕ θα παραμείνουν υψηλά.

«Αναμένουμε ότι οι τράπεζες θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τα σχέδια για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους αλλά η απορρόφηση κινδύνου από μόνη της από τα υψηλά επίπεδα δεν αρκεί για την απελευθέρωση της αξίας, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αύξηση των δανείων και των διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Μέχρι στιγμής, τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση σε όλες τις ελληνικές τράπεζες και αισθανόμαστε θετικά για έναν κλάδο που εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε βαθύ discount σε σχέση με τις τράπεζες της ΕΕ», συνεχίζει η BofA.

Οι τιμές-στόχοι και οι κίνδυνοι

Αlpha Bank: Ο στόχος είναι €1,45 και η σύσταση αγοράς για την Αlpha Bank και οι «ανοδικοί κίνδυνοι» θα ήταν οι ακόλουθοι: 1) επιτάχυνση της αύξησης του ΑΕΠ από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την Covid-19, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερους όγκους και ταχύτερη μείωση των NPEs (οργανικά), 2) σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων Ηρακλής, το οποίο μπορεί να προσφέρει πρόσθετη ανοδική τάση στο σχέδιο τιτλοποίησης της Alpha.

Οι καθοδικοί κίνδυνοι θα ήταν οι ακόλουθοι: 1) βραδύτερη από την αναμενόμενη μακροοικονομική ανάκαμψη, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις μειώσεις των NPEs και τον ρυθμό εκταμίευσης νέων δανείων, 2) αρνητικά επιτόκια στην ευρωζώνη, τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους. Επιπλέον, η Alpha ξεκινά με ένα μεγάλο ποσοστό των καθαρών εσόδων από τόκους να προέρχονται από NPEs και το σχέδιό της να μειώσει τα NPEs μέσω αυξημένων τιτλοποιήσεων θέτει κινδύνους μεγαλύτερης και ταχύτερης συρρίκνωσης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM).

Eurobank: Η τιμή-στόχος του 1,15 ευρώ για τη Eurobank βασίζεται σε ένα μοντέλο Gordon Growth με κόστος ιδίων κεφαλαίων 11,1%. Οι «ανοδικοί κίνδυνοι» είναι οι ακόλουθοι: 1) επιτάχυνση της αύξησης του ΑΕΠ, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερους όγκους και ταχύτερη μείωση των NPEs (οργανικά), 2) σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, η Eurobank έχει επιλέξει να αναπτυχθεί διεθνώς και έχει δημιουργήσει παρουσία στη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Κύπρο. Μια επιβράδυνση στη βασική της ελληνική αγορά θα μπορούσε να αντισταθμιστεί μέσω των σταθερών επιδόσεων των θυγατρικών της στο εξωτερικό.

Οι καθοδικοί κίνδυνοι είναι οι ακόλουθοι: 1) οι δημοσιονομικοί περιορισμοί της ελληνικής οικονομίας και η αυξημένη εξάρτηση από τις εξαγωγές είναι ευάλωτες σε μακροοικονομικά σοκ, όπως οι εμπορικοί πόλεμοι, το Brexit και μια επιβράδυνση της ΕΕ. Μια βραδύτερη από την αναμενόμενη μακροοικονομική ανάκαμψη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις μειώσεις NPEs και τον ρυθμό εκταμίευσης νέων δανείων. 2) Με τη βελτίωση των συνθηκών στην Ελλάδα, οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να αυξήσουν τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας ή τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Εθνική Τράπεζα: Οι «ανοδικοί κίνδυνοι» στην τιμή-στόχο των 3,30 ευρώ θα ήταν: 1) η ισχυρότερη ανάπτυξη του ΑΕΠ θα μπορούσε να επιταχύνει τις μειώσεις των NPE και τη δημιουργία δανείων, καθιστώντας ευκολότερη την επίτευξη των στόχων, 2) η ΕΤΕ έχει το χαμηλότερο ποσοστό από έσοδα από προμήθειες μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η βελτίωση της βάσης προμηθειών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη διοίκηση και η BofA ενσωματώνει μια καλύτερη απόδοση για τις προμήθειες, αλλά η επίδοση της τράπεζας θα μπορούσε να υπερβεί την εκτίμησή τους, λαμβάνοντας υπόψη το χάσμα με τις άλλες εγχώριες τράπεζες.

Οι καθοδικοί κίνδυνοι θα ήταν οι εξής: 1) η ΕΤΕ προβλέπει ο καθαρός οργανικός σχηματισμός NPEs να παραμείνει βαθιά αρνητικός, αλλά αυτό μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, εάν η οικονομία δεν βελτιωθεί με αρκετά γρήγορο ρυθμό, 2) η ΕΤΕ έχει υψηλό επίπεδο κεφαλαίων και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλει μερίσματα. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να επιβάλουν πιο αυστηρή ποιότητα κεφαλαίου στο μέλλον, αποτρέποντας έτσι αυτή τη δυνατότητα.

Τράπεζα Πειραιώς: Στην τιμή-στόχο του 1,40 ευρώ για την Πειραιώς, οι «ανοδικοί κίνδυνοι» θα ήταν: 1) μια ισχυρή αύξηση των μακροοικονομικών μεγεθών. Το υψηλό beta της Πειραιώς την καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη στις μακροοικονομικές τάσεις. 2) Ο νέος πτωχευτικός κώδικας και η συμφωνία με την Intrum θα μπορούσε να αυξήσει τις οργανικές μειώσεις των NPEs.

Οι καθοδικοί κίνδυνοι θα ήταν: 1) η Πειραιώς έχει μεγαλύτερη βάση εσόδων από τόκους που προέρχονται από NPEs σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Συνεπώς, οι αυξημένες ανόργανες μειώσεις των NPEs μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων μπορεί να πλήξει τα έσοδα πιο σοβαρά. 2) Μια πιθανή μακροοικονομική διαταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα NPE, να μειώσει τον ρυθμό εκταμίευσης νέων δανείων, 3) οι βραδύτερες μειώσεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προκαλούνται από την αναποτελεσματική εκτέλεση του σχεδίου μπορεί να προκαλέσει την απαίτηση των ρυθμιστικών αρχών για πρόσθετα κεφάλαια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v