Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ετοιμη η πρώτη άδεια καζίνο νέου τύπου στο Ελληνικό

Την ερχόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται από την ΕΕΕΠ η διαδικασία για την πρώτη άδεια ΕΚΑΖ στο Καζίνο του Ελληνικού. Την ίδια στιγμή, ξεκινάει και η εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικού τζόγου.

Ετοιμη η πρώτη άδεια καζίνο νέου τύπου στο Ελληνικό

Μέσα στη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για την έκδοση της πρώτης άδειας ΕΚΑΖ, για το καζίνο που θα γίνει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Η Inspire Athens έχει ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και την εγγυητική επιστολή των 15 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά λήγοντας τη διαδικασία από την πλευρά της ΕΕΕΠ. Με την κατάθεση των δεσμευτικών εγγράφων θα κληθεί πιθανότητα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας να συνεδριάσει η Ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί προκειμένου να δώσει το «πράσινο φως» για την πρώτη άδεια ΕΚΑΖ.

Ο φάκελος θα φύγει από την Επιτροπή, η οποία και θα έχει ολοκληρώσει το έργο της, και θα πάει στο υπουργείο Οικονομικών, όπου θα προχωρήσουν στην υπογραφή της σύμβασης για την άδεια λειτουργίας του καζίνου στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Θα προηγηθεί η κατάθεση άλλων 15 εκατ. ευρώ από την ανάδοχο κοινοπραξία στο υπουργείο. Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, η σύμβαση θα πρέπει να υποβληθεί και στη Βουλή προς επικύρωση.

Με την υπογραφή της σύμβασης ανοίγει ο δρόμος και για την ανακοίνωση του νέου μετοχικού σχήματος της Inspire. Υπενθυμίζεται πως η ανάδοχος της άδειας καζίνου ξεκίνησε ως κοινοπραξία μεταξύ της αμερικανικής Mohegan και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ωστόσο στη συνέχεια η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέλαβε από το 35% αρχικά, το 100% τελικά της Inspire. Με βάση τους όρους του διαγωνισμού για τη χορήγηση της άδειας λειτουργία του καζίνου, ο βασικός μέτοχος της Inspire έχει την υποχρέωση να διατηρήσει ποσοστό τουλάχιστον 35% του μετοχικού κεφαλαίου για τα επόμενα οκτώ χρόνια.

Η  Inspire Athens επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με προσφορά 150 εκατ. ευρώ για την άδεια και τεχνική προσφορά για επένδυση της τάξης του 1 δισ. ευρώ για την κατασκευή ολοκληρωμένου συγκροτήματος καζίνου, που αναπτύσσεται εντός και γύρω δύο κύριων πύργων 200 και 100 μέτρων ύψους αντίστοιχα, και περιλαμβάνει ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο 3.450 κλινών, συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο 23.700 τετραγωνικών και χώρο συναθροίσεων κοινού με δυναμικότητα 10.500 ατόμων.

Έλεγχος της αγοράς διαδικτυακού τζόγου

Εν τω μεταξύ η εταιρεία «Seven Red Lines» αναλαμβάνει την  παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης διεργασιών εξαγωγής, μετασχηματισμού και μεταφόρτωσης (ETL) δεδομένων και ανάπτυξης αναφορών, για την εποπτεία των Κατόχων Άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε έξι μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ., αντί συνολικού τιμήματος 29.200 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Πρόκειται για διαδικασία που θα βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο της αγοράς των αδειοδοτημένων παρόχων με την καταγραφή όλων των στοιχείων, αλλά και με αναφορές για τα δεδομένα όσον αφορά τη δραστηριότητα των εταιρειών διαδικτυακού τζόγου.

Η «ακτινογραφία» της αγοράς θα συμβάλει στην καλύτερη εποπτεία από την πλευρά της ΕΕΕΠ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία on line σύνδεσης και παρακολούθησης, έργο που έχει προκηρύξει η Επιτροπή. 

Έρευνα για τη συμπεριφορά των παικτών τυχερών παιγνίων

Παράλληλα διεξάγεται τηλεφωνικά σε ολόκληρη τη χώρα, σε δείγμα 3.000 νοικοκυριών και με δομημένο ερωτηματολόγιο, από την ΚΑΠΑ Research Πανελλαδική Ποσοτική Έρευνα για τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των Παικτών Τυχερών Παιγνίων για το 2021.

Σκοπός της έρευνας είναι να χαρτογραφήσει το προφίλ των καταναλωτών της αγοράς τυχερών παιγνίων και να καταγράψει τον βαθμό στον οποίο η ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια ξεφεύγει από το αναγκαίο μέτρο, καταλήγοντας προβληματική για τον παίκτη, τους οικείους του, καθώς και την ψυχική και κοινωνική του κατάσταση.

Κύριος στόχος της έρευνας αποτελεί η διαπίστωση των πραγματικών διαστάσεων της συμπεριφοράς των καταναλωτών υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, εντοπίζοντας τα κρίσιμα στοιχεία και τις μεταβλητές ανάδειξης του προβληματικού παιχνιδιού, ώστε οι δράσεις που σχεδιάζονται και τα μέτρα που θα προταθούν από την ΕΕΕΠ να είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των βλαπτικών συνεπειών, που μπορεί να έχει η ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v