Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πενταετές μνημόνιο συνεργασίας για ΙΤΕΠ και πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η συμφωνία προσβλέπει στην ανάπτυξη δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων για τους φοιτητές του ιδρύματος.

Πενταετές μνημόνιο συνεργασίας για ΙΤΕΠ και πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας πέντε ετών με το Εργαστήριο Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΙΤΕΠ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των συμβαλλόμενων φορέων προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων όπως η εκπόνηση ερευνών και μελετών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. βιωσιμότητα), με συμμετοχή επιστημόνων και από τους δύο φορείς, η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων, όπως και η παροχή διαλέξεων από εκπροσώπους του ΙΤΕΠ στα σχετικά μαθήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πολύ σημαντικό κομμάτι της συνεργασίας αποτελεί η υποδοχή φοιτητών για πρακτική άσκηση στο ΙΤΕΠ με στόχο την απόκτηση εμπειρίας και η γενικότερη διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων του τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την ξενοδοχειακή αγορά.

Τέλος, για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της συνεργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα με κοινή απόφαση να προβαίνουν στην υλοποίηση άλλων επιμέρους δράσεων με σκοπό τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και τη διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v