Εργα στο λιμάνι Ηγουμενίτσας με χρηματοδότηση ΕΕ

Το έργο που επιλέχθηκε στην Ελλάδα αφορά μελέτες και εργασίες για την ανάπτυξη υποδομών από ξηράς ηλεκτροδότησης (SSE) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο αποτελεί βασικό λιμάνι του διαδρόμου ORIENT- EAST /MED.

Εργα στο λιμάνι Ηγουμενίτσας με χρηματοδότηση ΕΕ

Η Επιτροπή επέλεξε 107 έργα υποδομών μεταφορών, τα οποία θα λάβουν επιχορηγήσεις ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Πάνω από το 80% της χρηματοδότησης θα στηρίξει έργα που θα καταστήσουν πιο αποδοτικό, οικολογικό και ευφυές το δίκτυο σιδηροδρόμων, εσωτερικών πλωτών οδών και θαλάσσιων οδών κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Επιπλέον, τα έργα θα ενισχύσουν τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση των εξαγωγών και των εισαγωγών της Ουκρανίας.

Έχει επίσης δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση μεγάλων διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων κατά μήκος του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η σήραγγα βάσης του Brenner (που συνδέει την Ιταλία και την Αυστρία), η Rail Baltica (που συνδέει τα τρία κράτη της Βαλτικής και την Πολωνία με την υπόλοιπη Ευρώπη) και το διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Γερμανίας και Κάτω Χωρών (Emmerich-Oberhausen).

Θαλάσσιοι λιμένες της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, των Κάτω Χωρών και της Πολωνίας θα λάβουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της από ξηράς ηλεκτροδότησης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα ελλιμενισμένα σκάφη.

Το έργο που επιλέχθηκε στην Ελλάδα αφορά μελέτες και εργασίες για την ανάπτυξη υποδομών από ξηράς ηλεκτροδότησης (SSE) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο αποτελεί βασικό λιμάνι του διαδρόμου ORIENT- EAST /MED . Το έργο καλύπτει εργασίες για την ανάπτυξη της SSE για τρεις θέσεις αγκυροβολίας καθώς και τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για πρόσθετες θέσεις SSE και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της SSE. Το σημαντικότερο όφελος του έργου θα είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα ελλιμενισμένα πλοία.

Προκειμένου οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές να προσαρμοστούν στις μελλοντικές εξελίξεις, θα εκσυγχρονιστούν οι υποδομές κατά μήκος των διασυνοριακών πλωτών οδών Σηκουάνα-Σκάλδη στη Γαλλία και το Βέλγιο. Θα αναβαθμιστούν επίσης οι εσωτερικοί λιμένες στις λεκάνες του Δούναβη και του Ρήνου, π.χ. στη Βιέννη και στο Άντερναχ.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) θα εγκατασταθεί σε αμαξοστοιχίες και σιδηροδρομικές γραμμές στην Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Σλοβακία. Στο οδικό δίκτυο, διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ θα αναπτύξουν ευφυή συστήματα και υπηρεσίες μεταφορών (ITS), ιδίως συνεργατικά ITS (C-ITS) για ασφαλέστερες και αποδοτικότερες μεταφορές. Ορισμένα κράτη μέλη θα λάβουν στήριξη για ευρωπαϊκά έργα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, για αποδοτικότερες αεροπορικές μεταφορές και τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Οπως δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν, «σήμερα, διαθέτουμε 6,2 δισ. ευρώ σε έργα σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, το ΔΕΔ-Μ, το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που 250 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη βελτίωση των διασυνοριακών συνδέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Μολδαβίας και των γειτονικών τους κρατών μελών της ΕΕ, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας και Πολωνίας. Τα έργα αυτά θα διευκολύνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, ενισχύοντας τις λωρίδες αλληλεγγύης».

*Δείτε εδώ τη λίστα των έργων που χρηματοδοτούνται

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v