Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γιατί «πήραν φωτιά» οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Πάνω από 12.200 αγοραπωλησίες το τελευταίο 20ημερο με αυτόματη συμπλήρωση του Ε9 για 8.000 στο myPROPERTY. Τι κερδίζουν όσοι πωλούν ακίνητα μετά τις 7 Ιουλίου. Η νέα κανονικότητα με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου.

Γιατί «πήραν φωτιά» οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Πυρετό θερινών μεταβιβάσεων ακινήτων αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την αυτόματη συμπλήρωση του εντύπου Ε9, από τα οποία προκύπτει πως μέσα στις τελευταίες 20 ημέρες άλλαξαν χέρια οριστικά περισσότερα από 12.000 ακίνητα, με την ανάρτηση των σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων στην ψηφιακή πλατφόρμα myPROPERTY.

Για 8.200 μεταβιβάσεις, το Ε9 συμπληρώθηκε αυτόματα χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία των φορολογουμένων, ενώ για περίπου 4.000 δηλώσεις η απουσία Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) σήμαινε πως οι παλιοί και οι νέοι ιδιοκτήτες του ακινήτου θα έπρεπε να συμπληρώσουν με τον παραδοσιακό τρόπο το Ε9 για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Η ΑΑΔΕ έθεσε σε πιλοτική εφαρμογή την ψηφιακή δημιουργία και υποβολή δηλώσεων Ε9 από τις 7 Ιουλίου για αγοραπωλησίες ακινήτων των οποίων η δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων έχει υποβληθεί από τις 17 Μαϊου και μετά την ανάρτηση των συμβολαίων. Μετά την ανάρτηση των εγγράφων, ο φορολογούμενος λαμβάνει email από την ΑΑΔΕ με το οποίο ενημερώνεται ότι η δήλωση Ε9 έχει υποβληθεί αυτόματα και μπορεί να την αναζητήσει στη σχετική εφαρμογή της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αναντιστοιχίας μεταξύ του μεταβιβαστικού συμβολαίου και της αυτόματης δήλωσης Ε9 ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει εντός της νόμιμης προθεσμίας τροποποιητική δήλωση Ε9.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ , η αυτόματη υποβολή δήλωσης Ε9 θα επεκταθεί σύντομα και σε περιπτώσεις γονικών παροχών και δωρεών ακινήτων.

Η διαδικασία της αυτόματης δήλωσης Ε9 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ο ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στο «myPROPERTY». Στην περίπτωση αυτή η συμπλήρωση και υποβολή του Ε9 γίνεται από τους αγοραστές και πωλητές των ακινήτων.

Επίσης δεν ισχύει η αυτόματη συμπλήρωση του Ε9 στην περίπτωση όπου δεν καταχωρηθούν τα στοιχεία του μεταβιβαστικού συμβολαίου ή/και δεν αναρτηθεί αυτό στην εφαρμογή «myPROPERTY» έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου της σύνταξης του συμβολαίου έτους.

Η νέα κανονικότητα

Η νέα κανονικότητα στις μεταβιβάσεις ακινήτων με ΑΤΑΚ ορίζει ότι:

1. Πριν από την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο myPROPERTY, είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση από τον πωλητή των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο αποκτών το ακίνητο, εφόσον έχει ήδη δικαίωμα επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

2. Με την ανάρτηση του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο στο myPROPERTY δημιουργείται αυτόματα το Ε9 για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή/στές και πωλητή/ τές) με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας που αφορούν είτε τον πίνακα 1 είτε τον πίνακα 2 αυτής. Αυτόματα συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

  • - Για τον μεταβιβάζοντα, τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο.
  • Για τον αποκτώντα, εφόσον δεν έχει δικαίωμα στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του μεταβιβάζοντα. Εάν έχει ήδη δικαίωμα στο ακίνητο και έχει συμπληρώσει τον σχετικό Α.Τ.ΑΚ. κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο «myPROPERTY», τα πεδία που αφορούν στην περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο Α.Τ.ΑΚ. και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο Ακινήτων,
  • Για όλους τους συμβαλλόμενους, τα πεδία που αφορούν το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου, το έτος γέννησης και τον ΑΦΜ του επικαρπωτή συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο «myPROPERTY»,
  • Για όλους τους συμβαλλόμενους, τα πεδία «αριθμός συμβολαίου», «ΑΦΜ συμβολαιογράφου» και «Ημερομηνία Συμβολαίου» συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από την εφαρμογή «myPROPERTY»,
  • Για όλους τους συμβαλλόμενους, η στήλη «Κωδικός Μεταβολής» της δήλωσης στοιχείων ακινήτων συμπληρώνεται με τον κωδικό 1, σε περίπτωση δήλωσης νέου ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος, με τον κωδικό 2, σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος ή με τον κωδικό 3, σε περίπτωση διαγραφής του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος. Στο πεδίο «σημειώσεις του φορολογούμενου» αναγράφεται η φράση «Αυτόματη δημιουργία δήλωσης Ε9 από το myPROPERTY».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v