Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ταμείο Ανάκαμψης: Ελλάδα και εννέα χώρες ζητούν επιπλέον δάνεια

Εάν αυτά τα αιτήματα πρόσθετων δανείων αξιολογηθούν θετικά από την Επιτροπή και εγκριθούν από το Συμβούλιο, θα δεσμευθούν περίπου 292,6 δισ. ευρώ ή το 76% των διαθέσιμων πόρων.

Ταμείο Ανάκαμψης: Ελλάδα και εννέα χώρες ζητούν επιπλέον δάνεια

Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την τελική επισκόπηση των αιτημάτων των κρατών μελών για δάνεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ).

Εάν αυτά τα αιτήματα πρόσθετων δανείων αξιολογηθούν θετικά από την Επιτροπή και εγκριθούν από το Συμβούλιο, θα δεσμευθούν περίπου 292,6 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για δανειακή στήριξη στο πλαίσιο του ΜΑΑ, με αποτέλεσμα η χρησιμοποίηση δανείων στο πλαίσιο του ΜΑΑ να ανέλθει σχεδόν στο 76% του συνόλου.

Στο πλαίσιο του ΜΑΑ είναι διαθέσιμα συνολικά 385,8 δισ. ευρώ υπό μορφή δανειακής στήριξης. Σύμφωνα με τις ισχύουσες εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου, επτά κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβενία) έχουν ήδη λάβει δανειακή στήριξη ύψους περίπου 165,4 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και σύμφωνα με την προθεσμία της 31ης Αυγούστου 2023 που ορίζεται στον κανονισμό ΜΑΑ, δέκα κράτη μέλη έχουν πλέον ζητήσει δάνεια είτε για να αυξήσουν τη δανειακή στήριξη που έχει ήδη χορηγηθεί (Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία) είτε υποβάλλοντας για πρώτη φορά αίτημα ώστε να προστεθούν δάνεια στην υφιστάμενη στήριξη επιχορηγήσεων (Βέλγιο, Τσεχία, Ισπανία, Κροατία, Λιθουανία και Ουγγαρία), για συνολικό ποσό ύψους 127,2 δισ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v