Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξεκινά ψηφιακή εκπαίδευση για Δημόσιο και μικρομεσαίους

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη φορέα που θα συμβάλει στην ψηφιακή ωριμότητα του Δημόσιου Φορέα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προχώρησε το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογία και Έρευνας Α.Ε.

Ξεκινά ψηφιακή εκπαίδευση για Δημόσιο και μικρομεσαίους

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB»,  προχώρησε η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Το αντικείμενο του έργου είναι μία σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην ψηφιακή ωριμότητα του Δημόσιου Φορέα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα ανοίξει ο δρόμος για την χρηση και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και καινοτόμων ψηφιακών λύσεων που θα αλλάξουν την σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υλοποιεί το έργο «Ευρωπαϊκός Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV innoHUB».

Σκοπός του έργου είναι να ενισχύσει τη δημιουργία μιας νέας γενιάς υπηρεσιών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (mobile Internet,5G, HPC, IoT, Cloud) και το επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό των συνεργαζομένων φορέων.

Θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος της καινοτομίας και στην αξιοποίηση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως πλατφόρμας ψηφιακού μετασχηματισμού και στη μετεξέλιξη του Δημοσίου σε επενδυτή και αγοραστή καινοτόμων λύσεων. Με πυρήνα το εργαστήριο digiGOV Lab θα παρέχει υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην ταχεία ανάπτυξη καινοτόμων και αποδοτικών ψηφιακών λύσεων, που αξιοποιούν τις προηγμένες ΤΠΕ, με ευέλικτες και απρόσκοπτες συνεργασίες ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία  υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., το αργότερο μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Περιγραφή έργου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας με τίτλο «Skills DevelopmentDigGov Academy», ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα συμμετάσχει στα ακόλουθα tasks του συγκεκριμένου πακέτου:

  • Χαρτογράφηση των αναδυόμενων δεξιοτήτων που επιφέρει η ψηφιακή καινοτομία και η ένταξη των προηγμένων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση. Ανάλυση του υφιστάμενου τοπίου του Ελληνικού Δημόσιου τομέα. Αξιολόγηση του κενού ψηφιακών δεξιοτήτων. Δημιουργία του μεθοδολογικού πλαισίου του Κόμβου για την ενίσχυση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του Δημόσιου φορέα.
  • Δημιουργία των εκπαιδευτικών προφίλ του κόμβου για το Δημόσιο φορέα και τις ΜμΕ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προσαρμογή καθορισμένου εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς βάσει των εκπαιδευτικών προφίλ του κόμβου
  • Σχεδιασμός και συντονισμός στοχευμένων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων (σεμινάρια, workshops, bootcamps) που θα απευθύνονται στο δημόσιο φορέα και στις ΜμΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v