Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δίνει 50 εκατ. ευρώ ο ΣΕΒ για τη Θεσσαλία

Τα μέλη του Συνδέσμου δεσμεύονται για διάθεση σημαντικής βοήθειας. Άμεσα αναλαμβάνουν την απευθείας αποκατάσταση των ζημιών σε 27 σχολεία της περιοχής.

Δίνει 50 εκατ. ευρώ ο ΣΕΒ για τη Θεσσαλία

Η αποτίμηση των ζημιών που έχει υποστεί η Θεσσαλία είναι σε εξέλιξη. Εκτός από τις μεγάλες δυσκολίες στη διαβίωση των κατοίκων, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πολλές δημόσιες υποδομές και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ως συνέπεια, πολλές τοπικές επιχειρήσεις δυσλειτουργούν ή έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, επισημαίνει ο ΣΕΒ σε ανακοίνωσή του, με την οποία γνωστοποιεί τη σημαντική βοήθεια προς την περιοχή.

«Οι σύγχρονες, δυναμικές και κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ έχουν ήδη δεσμευτεί να συμβάλουν στον εθνικό σκοπό της αποκατάστασης της Θεσσαλίας, με βοήθεια που θα υπερβαίνει συνολικά τα €50 εκατ. Η διάθεση της βοήθειας γίνεται σε τρεις άξονες:

Α. Διαρκής παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο αριθμός των μελών του ΣΕΒ που παρέχουν απευθείας ανθρωπιστική βοήθεια και είδη πρώτης ανάγκης (π.χ. υγειονομικό υλικό, τρόφιμα, μηχανήματα, νερό, ρουχισμός, αντλίες υδάτων, καθαριστικά, κ.λπ.) στην περιοχή μεγαλώνει καθημερινά.

Β. Έργα αποκατάστασης υψηλής προτεραιότητας. Τα μέλη του ΣΕΒ αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων αποκατάστασης υψηλής προτεραιότητας, ξεκινώντας με την απευθείας ανακατασκευή 27 σχολείων, σε συνεννόηση με την Πολιτεία.

Γ. Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒ υποστηρίζει τους τοπικούς βιομηχανικούς συνδέσμους, ΣΒΘΣΕ και ΣΘΕΒ, στη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων. Μέσα από την Επιτροπή παρέχει πληροφορίες στις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των μέτρων ανακούφισης και προωθεί επιπλέον μέτρα στις αρμόδιες αρχές.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, «Η προσπάθεια αποκατάστασης της Θεσσαλίας απαιτεί τη σύμπραξη και την ενεργό συμμετοχή όλων μας. Τα μέλη του συνδέσμου έχουν δεσμευθεί να συμβάλουν στον εθνικό σκοπό της αποκατάστασης της Θεσσαλίας, με απευθείας βοήθεια, που θα υπερβαίνει συνολικά τα €50 εκ. Πέρα από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, τα μέλη μας αναλαμβάνουν την απευθείας αποκατάσταση της λειτουργίας 27 σχολείων, ώστε να διασφαλισθεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση για τα παιδιά των περιοχών αυτών».

Ο ΣΕΒ θα ενημερώνει τακτικά το ευρύ έργο που αναλαμβάνουν τα μέλη του, μέσω της ιστοσελίδας του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v