Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καζίνο: Σχέδιο για άδειες τριών και τεσσάρων «ταχυτήτων»!

Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των καζίνο επεξεργάζεται η ΕΕΕΠ. Προς αναμόρφωση λόγω των εξελίξεων σε πολλές επιχειρήσεις καζίνο ο νόμος που έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από το 2020 ωστόσο έχει μείνει ανενεργός.

Καζίνο: Σχέδιο για άδειες τριών και τεσσάρων «ταχυτήτων»!

Να αυξήσει τον αριθμό των αδειών ΕΚΑΖ σε παραπάνω από δύο τύπους που προέβλεπε ο τελευταίος νόμος του υπουργείου Οικονομικών για την ρύθμιση της αγοράς των καζίνο σχεδιάζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καλούμενη να λύσει το δισεπίλυτο γρίφο της προβληματικής πλέον αγοράς.

Η οικονομική κατάσταση τουλάχιστον των πέντε από τα εννέα εν λειτουργία καζίνο -καθώς του Ρίο η άδεια ανακλήθηκε- όπως προκύπτει από την μελέτη που υλοποίησε η Επιτροπή, ουσιαστικά τα αποκλείει από την επίδοση των νέων αδειών, οπότε η Επιτροπή αναζητά λύσεις ώστε η αγορά που έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια να συνεχίσει να λειτουργεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της ΕΕΕΠ εξετάζει διάφορα σενάρια, ακόμα και την πρόταση για νέες άδειες καζίνο, όπως τα εποχικά, που θα απαιτούν πολύ μικρότερες επενδύσεις, ώστε να μην δημιουργηθούν «κενά» στην αγορά με την ανάκληση αδειών, επιτρέποντας την περαιτέρω γιγάντωση του παράνομου τζόγου.

Άλλο ένα κομβικό θέμα που εξετάζει η Επιτροπή είναι οι επενδύσεις που θα κληθούν να κάνουν οι επιχειρηματίες. Αυτό που θέλει να πετύχει η Αρχή είναι, οι επενδύσεις αυτές να αφορούν νέα έργα σε «καθαρά» καζίνο και όχι σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Αυτό που πρέπει να γίνει ουσιαστικά είναι, τα καζίνο που θα πάρουν τις νέες άδειες να μην κουβαλούν παθογένειες και χρέη των προηγούμενων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι τα καζίνο έχουν αιτηθεί να πάρουν άδειες ΕΚΑΖ και με την αίτησή τους αυτή, απολαμβάνουν μειωμένη φορολογία στο 20% αλλά και κατάργηση εισιτηρίου. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο καζίνο δεν πάρει άδεια ΕΚΑΖ, τότε θα πρέπει να επιστρέψει στο παλιό καθεστώς, με την φορολογία να αυξάνεται και πάλι στο 35%, επιβάλλοντας παράλληλα και εισιτήριο εισόδου.

Όπως έχουν επισημάνει στελέχη της αγοράς, αυτό θα οδηγούσε αυτά τα καζίνο σε κλείσιμο, καθώς τα έξοδα θα πολλαπλασιαζόταν. Δεν αποκλείεται μάλιστα, η αύξηση της φορολογίας από το 20% σε 35% να έχει και αναδρομική ισχύ από την κατάθεση της αίτησης που έγινε το 2020. Σε μία τέτοια περίπτωση, ακόμα και τα υγιή καζίνο θα είχαν συσσωρευμένα χρέη.

Οι προβληματισμοί της ΕΕΕΠ

Τα μέλη της Επιτροπής και ειδικά ο πρόεδρος Δ. Ντζανάτος είχαν ως στόχο να μην κλείσουν τα καζίνο που βρισκόταν σε λειτουργία και για το λόγο αυτόν, δόθηκε σημαντικός χρόνος στην έναρξη της διαδικασίας απόδοσης αδειών ΕΚΑΖ. Στόχος ήταν, ακόμα και τα προβληματικά και υπερχρεωμένα καζίνο να έχουν χρόνο για την έγκριση των προγραμμάτων εξυγίανσης που θα κατέθεταν οι νέοι επενδυτές τους.

Όπως επανειλημμένα είχαν αναφέρει τα μέλη της Αρχής, θεωρούσαν ότι η εξυγίανση των καζίνο θα βοηθούσε στο να μην δημιουργηθούν κενά τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει για να αναπτυχθεί ο παράνομος τζόγος που τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα το αστυνομικό δελτίο έχει απανωτές ειδήσεις για παράνομα mini καζίνο που εντοπίζονται.

Παρά την θέση αυτή και βλέποντας τις εξελίξεις, ετοίμασε και εναλλακτικό σχέδιο ώστε στα καζίνο που κλείνουν να μπαίνουν σε μια ενδιάμεση κατάσταση με προσωρινή άδεια. Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να πάρει το «πράσινο φως» από το υπουργείο Οικονομίας ώστε να εφαρμοστεί στο καζίνο του Ρίο που έχει ανακληθεί η άδειά του.

Ο νόμος 4512/2018 που δεν εφαρμόστηκε ποτέ

Το 2018 το υπουργείο Οικονομίας ψήφισε τον νέο νόμο για τα καζίνο με στόχο να μπει η αγορά σε τάξη με την επίδοση νέων αδειών. Ο νόμος 4512/2018, στο τμήμα ΙΒ΄ με την επωνυμία «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις», προέβλεπε σημαντικές αλλαγές ως προς την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο, αλλά και ως προς τον ορισμό του «μικτού κέρδους» του ν. 4002/2011.

Επισημαίνεται ειδικότερα ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου:

Α. Οι νέες Επιχειρήσεις Καζίνο (ΕΚΑΖ) που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις του αυτού νόμου, ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, δεν υπέχουν υποχρέωση επιβολής του εισιτηρίου της περ. 9, της υποπαραγράφου Ε.7. της παρ. Ε., του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για την είσοδο στο χώρο των «μηχανημάτων» ή των «τραπεζιών» των επιχειρήσεων καζίνο.

Β. Επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο και λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ σύμφωνα με το άρθρο 369 του παρόντος νόμου παύουν να υπέχουν την υποχρέωση επιβολής του ως άνω εισιτηρίου εισόδου στα καζίνο, από την πρώτη ημέρα του δεύτερου ημερολογιακού μήνα από τη χορήγηση σε αυτές από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ.

Γ. Οι επιχειρήσεις καζίνο, στις οποίες χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, που έχουν υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο στους ως άνω χώρους, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς την ΕΕΕΠ, να μην το επιβάλουν.

Στην περίπτωση αυτή, από της παύσεως επιβολής εισιτηρίου, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο, μαζί με το ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, το ποσό της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους που τυχόν υπολείπεται, συγκρινόμενο με το άθροισμα του ποσού της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και του εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου από τα εισιτήρια, του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα του έτους 2016.

Περαιτέρω, εξειδικεύτηκε ο ορισμός του μικτού κέρδους στις περιπτώσεις παιγνίων όπου οι παίκτες συμμετέχουν αγωνιζόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer to peer games) και προσδιορίστηκε ότι ισούται με την προμήθεια (γκανιότα ή rake ή commission) που παρακρατείται από το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο, ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε παίκτη.

Επίσης, επανακαθορίζεται το ύψος της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος (ακαθάριστα έσοδα) των τυχερών παιγνίων των ΕΚΑΖ, με την εφαρμογή επιμέρους συντελεστών ανάλογα με το ύψος του μικτού κέρδους και σύμφωνα με τις επιμέρους προβλέψεις της διάταξης αυτής.

Η άδειες ΕΚΑΖ

Για τη χορήγηση από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης καζίνο, απαιτείται η προηγούμενη προκήρυξη της παραχώρησης νέας άδειας λειτουργίας καζίνο από την ΕΕΕΠ, αφού εκδοθεί κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού. Με την απόφαση αυτή θα καθορίζεται η προσδιοριζόμενη βάσει διοικητικών, πολεοδομικών και λοιπών παραμέτρων, θέση ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο, εφόσον έχει γίνει σχετική χωροθέτηση με νόμο ή προεδρικό διάταγμα.

Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της σε επιμέρους δικαιώματα άσκησης μίας ή περισσότερων μεμονωμένων δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε:

α) άδεια λειτουργίας καζίνο απλού τύπου και

β) άδεια λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων.

Με απόφαση της ΕΕΕΠ καθορίζονται κριτήρια για την υπαγωγή των ΕΚΑΖ στις ανωτέρω κατηγορίες, όπως το ύψος της επένδυσης, το είδος των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, ο αριθμός των τεχνικών μέσων και υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των παιγνίων, το μέγεθος και η έκταση των κύριων και επικουρικών χώρων και εγκαταστάσεων, ο αριθμός και ο τύπος των θέσεων εργασίας και άλλα πρόσφορα κριτήρια.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις, που λαμβάνουν άδεια ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνονται υπόψη το ύψος της υφιστάμενης επένδυσης και, εν γένει, της αξίας της επιχείρησης, όπως αυτή αποτιμάται κατά το χρόνο χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ.

Η μέθοδος και οι κανόνες της αποτίμησης, καθώς και η διαδικασία διενέργειάς της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη της ΕΕΕΠ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v