Βήμα βήμα η διαδικασία για την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές. Ορίστηκαν «σφιχτές» προθεσμίες τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η διαδικασία μέσω της εφαρμογής myPROPERTY.

Βήμα βήμα η διαδικασία για την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ

Με μία αίτηση στην πλατφόρμα myProperty όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους το 2023, θα έχουν φέτος έκπτωση έως και 10% στον ΕΝΦΙΑ. Προϋπόθεση να υποβάλουν την αίτηση έως τις 22 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια οι ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν την αντιστοίχιση με τα συμβόλαια έως τις 11 Μαρτίου.

Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, με τον φόρο φέτος να εξοφλείται σε έως 11 δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη τον Απρίλιο και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2025.

Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, περιγράφει τη διαδικασία χορήγησης των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση ετησίως μέσω της εφαρμογής myPROPERTY με τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet, στην οποία επιλέγει έναν ή περισσότερους ΑΤΑΚ που αντιστοιχούν στην ασφαλισμένη κατοικία και τους συσχετίζει με τον αριθμό του αντίστοιχου ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Σε περίπτωση που στην ίδια κατοικία αντιστοιχούν περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ίδιας ή διαφορετικής ασφαλιστικής επιχείρησης ή ανανεώσεις ή τροποποιήσεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου, η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε αριθμό συμβολαίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει περισσότερες ασφαλισμένες κατοικίες.

Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης είναι διαφορετικός από το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου), καθώς και σε περίπτωση που, εκτός από τον λήπτη της ασφάλισης, έχουν δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία και άλλα φυσικά πρόσωπα (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου), ο λήπτης της ασφάλισης καταχωρεί στην εφαρμογή myPROPERTY τους ΑΦΜ των συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet.

Με την υποβολή της αίτησης, ο φορολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της αίτησής του είναι ακριβή και αληθή και παρέχει τη συναίνεσή του για τη διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων των ασφαλισμένων κατοικιών προς την ασφαλιστική επιχείρηση με την οποία έχει συναφθεί το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, προκειμένου αυτή να επιβεβαιώσει την αντιστοίχιση των ακινήτων με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Μετά την υποβολή της αίτησης οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την αντιστοίχιση ασφαλισμένων κατοικιών και συμβολαίων.

Ειδικά για το έτος 2024, οι αιτήσεις και οι τυχόν τροποποιήσεις και διορθώσεις αυτών υποβάλλονται το αργότερο έως 22/2/2024 ενώ η επιβεβαίωση των στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις πραγματοποιείται το αργότερο έως 11/3/2024.

Τα ραβασάκια

Στη συνέχεια έρχεται η ώρα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ. Επαληθεύει ότι ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωση και προχωρά στην έκδοση των εκκαθαριστικών.

Η έκπτωση 10% παρέχεται σε όσους έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους (για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρες) για το σύνολο της χρονιάς. Σε διαφορετική περίπτωση, η έκπτωση είναι αναλογική με τον χρόνο ασφάλισης, αλλά με ελάχιστο χρονικό διάστημα τους 3 μήνες τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι για ασφάλιση για 12 μήνες, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 10%, για 9 μήνες εφαρμόζεται έκπτωση 7,5%, για έξι μήνες η έκπτωση περιορίζεται στο 5% και για τρεις μήνες στο 2,5%, ενώ δεν ισχύει καμία μείωση για κατοικίες που ασφαλίζονται για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών τον χρόνο.

Οι προϋποθέσεις

Η απόφαση ορίζει ότι η έκπτωση χορηγείται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος,
  2. Η ασφάλιση να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών εντός του ίδιου έτους,
  3. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο και για τους τρεις κινδύνους να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Για τον υπολογισμό της αξίας ανακατασκευής λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων της κατοικίας, όπως αναγράφονται στις στήλες 12 και 13 του Πίνακα 1, για τον/τους ΑΤΑΚ που αποτελεί/ούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ενώ ειδικά για το 2024 η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το χρονικό διάστημα των τριών μηνών θεωρείται ότι συμπληρώνεται και όταν η κατοικία ασφαλίζεται με ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ίδια ή σε διαφορετική ασφαλιστική επιχείρηση με συνολική διάρκεια ασφάλισης τουλάχιστον 90 ημερών εντός του ίδιου έτους.

Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνουν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους ως προς την ασφαλισμένη αξία της κατοικίας ή/και ως προς το είδος των καλυπτόμενων κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα της ασφάλισης για το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί κατοικίας, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), στον Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων (εντός και εκτός σχεδίου), στη στήλη 15 «Κτίσμα- Είδος δικαιώματος», με κωδικούς 1 έως 13.

Κατοικία θεωρείται κάθε κτίσμα, μαζί με τα παρακολουθήματά του, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στον Πίνακα 1, στη στήλη 9 «Κατηγορία Ακινήτου», με κωδικό 1 «Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην μονοκατοικίας» ή 2 «Μονοκατοικία». Η κατοικία μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους ΑΤΑΚ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v