Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Συμβολή €8,5 δισ. στο ΑΕΠ 2019-2022

«Η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον κεντρικό άξονα της νέας στρατηγικής, με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία», δήλωσε ο πρόεδρος της τράπεζας, Γιώργος Ζαββός.

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Συμβολή €8,5 δισ. στο ΑΕΠ 2019-2022

Τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας HDB αποδεδειγμένα πλέον συμβάλλουν στον πράσινο μετασχηματισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, την διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας και στην ποιοτική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της τακτικής επιμέτρησης της συνεισφοράς της HDB που ολοκλήρωσε πρόσφατα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Βάσει του δείκτη GTR αναδεικνύεται ότι το 90% των δανείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δόθηκαν σε τομείς που έχουν υψηλή σχέση με την πράσινη μετάβαση, ενώ το 55% κατευθύνθηκε σε δραστηριότητες που κατατάσσονται στις κορυφαίες δράσεις προτεραιότητας του δείκτη GTR.

Συμβολή στο ΑΕΠ και στην υποστήριξη της απασχόλησης

  • Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εισέφερε στο ΑΕΠ 8,5 δισ. ευρώ ενώ στήριξε τη διατήρηση ή δημιουργία 280.000 θέσεων εργασίας την περίοδο 2019-2022.
  • Για κάθε 1 εκατ. ευρώ δανείου μέσω της HDB υποστηρίζονται 33 θέσεις στην Ελλάδα.

Η πράσινη τράπεζα των ΜμΕ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω του προγράμματος «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια», προϋπολογισμού 415 εκ. ευρώ ενίσχυσε επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών.

Μέσω αυτού του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να υλοποιήσει επενδυτικά έργα Πράσινης Μετάβασης με σκοπό την μείωση των εκπομπών αερίων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας.

Για την καταμέτρηση της σχέσης χρηματοδοτήσεων HDB και της πράσινης μετάβασης, το ΙΟΒΕ δημιούργησε έναν ειδικό δείκτη GTR (Green Transition Ratio), με στόχο να καταδείξει οικονομικές δραστηριότητες που έχουν μεγαλύτερες επενδυτικές ανάγκες και παρουσιάζουν υψηλότερες προοπτικές συνεισφοράς για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

Η στήριξη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελεί προτεραιότητα για την Τράπεζα αποδεικνύεται εμπράκτως:

Στις χρηματοδοτούμενες από προγράμματα HDB επιχειρήσεις , πάνω από το 56% των στηριζόμενων θέσεων εργασίας αφορά σε επιχειρήσεις με Κύκλο Εργασιών μικρότερο από 10 εκ. ευρώ, και το 33% επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 2 εκ. ευρώ

Ειδική μνεία γίνεται στην συνεισφορά της HDB στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας (GVA) στην Ελλάδα.

  • Πάνω από το 52% της συνεισφοράς στο GVA προέρχεται από επιχειρήσεις με Κύκλο Εργασιών μικρότερο από 10 εκ. ευρώ.

Επίσης όπως κατέγραψε το ΙΟΒΕ, μέσω των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB δημιουργείται επιπλέον εισόδημα για τους απασχολούμενους και αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου:

  • 5,2 δισ. ευρώ δημιουργία εισοδήματος στους απασχολούμενους την περίοδο 2019-2022.
    • Για κάθε 1 ευρώ δανείου, δημιουργείται 0,61 ευρώ εισόδημα προς τους εργαζόμενους σε όλο το εύρος της ελληνικής οικονομίας.
  • 3,4 δισ. ευρώ έσοδα Δημοσίου (μέσα από φόρους, ασφαλιστικές εισφορές).
    • Για κάθε 1 ευρώ δανείου, δημιουργείται 0,4 ευρώ έσοδο του Δημοσίου από τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν σε όλο το εύρος της ελληνικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB Γιώργος Ζαββός, με αφορμή την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΙΟΒΕ δήλωσε:

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συστηματικά και διαχρονικά καθιερώνεται ως η «πράσινη αναπτυξιακή τράπεζα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας» στην Ελλάδα. 

Υλοποιώντας με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία την φιλόδοξη αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης, που είναι εστιασμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη βιώσιμη ανάπτυξη, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην βελτίωση των όρων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον κεντρικό άξονα της νέας στρατηγικής που ακολουθεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μέσω των καινοτόμων χρηματοδοτικών μας εργαλείων, συνεισφέρουμε στον πράσινο μετασχηματισμό, στη δημιουργία εισοδήματος, τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου».

Το ΙΟΒΕ ανέλαβε να μελετήσει και να προσδιορίσει με συγκεκριμένους δείκτες, την συνολική επίδραση στην οικονομική ευημερία και ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB.

Στην τακτική επιμέτρηση της συνεισφοράς της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην ελληνική οικονομία, το ΙΟΒΕ αναδεικνύει ως αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η HDB αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v