Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΑ: Ολοκληρώθηκε η περίοδος σταθεροποίησης για τη μετοχή

Δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές σταθεροποίησης αναφορικά με το IPO, όπως ενημέρωσε η BofA Securities Europe.

ΔΑΑ: Ολοκληρώθηκε η περίοδος σταθεροποίησης για τη μετοχή

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ») ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε από την BofA Securities Europe SA (“BofA Securities), ως Διαχειριστής Σταθεροποίησης και πρόσωπο που ορίζεται υπεύθυνο για τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης, ότι δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές σταθεροποίησης κατά την περίοδο σταθεροποίησης αναφορικά με την αρχική δημόσια προσφορά (IPO).

Η περίοδος σταθεροποίησης ξεκίνησε στις 07.02.2024 και ολοκληρώθηκε στις 07.03.2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v