Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ερευνα Intrum: Συγκρατημένη αισιοδοξία στις ελληνικές επιχειρήσεις

Στρατηγικές προτεραιότητες ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βελτίωση της αποδοτικότητας και η αποτελεσματική διαχείριση των πληρωμών με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας και των αναπτυξιακών σχεδίων.

Ερευνα Intrum: Συγκρατημένη αισιοδοξία στις ελληνικές επιχειρήσεις

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα του European Payment Report - Έκθεση για την Ελλάδα για το 2024, που παρουσιάζει η Intrum για 5η συνεχή χρονιά μετά από έρευνα στην οποία συμμετείχαν 240 εκπρόσωποι από επιχειρήσεις σε 15 κλάδους της ελληνικής αγοράς. Η Έκθεση για την Ελλάδα αποτελεί μέρος της πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήγαγε η Intrum ταυτόχρονα σε 25 ευρωπαϊκές χώρες κατά το διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 2023 έως 12 Μαρτίου 2024.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η βελτίωση της αποδοτικότητας και η αποτελεσματική διαχείριση των πληρωμών με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας και των αναπτυξιακών σχεδίων αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού της οικονομικής διαχείρισης από την πλευρά των επιχειρήσεων, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και η εφαρμογή ενός βιώσιμου πλαισίου διαχείρισης του κύκλου πληρωμών.

Συνολικά, οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνονται συγκρατημένα αισιόδοξες, ενώ επιβεβαιώνεται και στα φετινά ευρήματα ότι αντιλαμβάνονται σε σημαντικό βαθμό την αξία της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κύρια συμπεράσματα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

1. Συγκρατημένη αισιοδοξία και νέες προοπτικές

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βελτίωση της αποδοτικότητας και η ενίσχυση της ρευστότητας και των ταμειακών ροών αποτελούν στρατηγικές επιχειρηματικές προτεραιότητες για το 2024.

 • Το 77% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι στρατηγική προτεραιότητα για τη φετινή χρονιά αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ποσοστό κατά 6% υψηλότερο από αυτό του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
 • Επτά στις δέκα επιχειρήσεις (72%) δηλώνουν ότι έχουν ως στόχο να μειώσουν τα κόστη και να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους (Ευρωπαϊκός Μ.Ο.: 75%).
 • Η ενίσχυση της ρευστότητας είναι μία ακόμη προτεραιότητα στην ατζέντα των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν, σε ποσοστό 67%. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2023 ήταν 79%.
Θετικά μηνύματα για την επιχειρηματική πορεία συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.
 • Το 56% των ερωτώμενων επιχειρήσεων δηλώνουν ότι αισθάνονται το ίδιο ή περισσότερο ισχυρές συγκριτικά με τους προηγούμενους 12 μήνες (Ευρωπαϊκός Μ.Ο.: 57%).
 • Σε ποσοστό 76% δηλώνουν ότι οι πιστωτικές απώλειες έχουν μειωθεί ή έχουν παραμείνει σταθερές συγκριτικά με πέρυσι.

Αισιόδοξες εμφανίζονται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα σχετικά με τις ευκαιρίες και προοπτικές για τα επόμενα 2-3 έτη.

 • Περισσότερες από τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (43%) που συμμετείχαν στην έρευνα θέτουν ως βασική προτεραιότητα για το 2024 την ανάπτυξή τους.
 • Το 65% δηλώνει ότι η διαμόρφωση νέων ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μπορούν να αποτελέσουν μία βιώσιμη και σημαντική επένδυση.
 • Αντίστοιχα, το 55% (Ευρωπαϊκός Μ.Ο.: 55%) προσβλέπει σε ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά και τέσσερις στις δέκα σε επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά.
 • Οι μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα από την Ελλάδα, αλλά και κατά μέσο όρο πανευρωπαϊκά (49%), δηλώνουν ότι επιθυμούν να αναπτυχθούν διεθνώς, αλλά οι πρακτικές προκλήσεις στο back office, π.χ., η διαχείριση πληρωμών και ταμειακών ροών, τις εμποδίζουν.

Οι μακροοικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά τις επιχειρήσεις.

 • «Το υψηλό κόστος δανεισμού μας κάνει επιφυλακτικούς ως προς τις επενδύσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης», δηλώνει το 62%, ποσοστό κατά 13% υψηλότερο συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Σε ποσοστό 55% οι συμμετέχοντες αναμένουν ότι τα επιτόκια θα συνεχίσουν να αυξάνονται, γεγονός που τις καθιστά ακόμη πιο επιφυλακτικές κατά το σχεδιασμό δανεισμού και δαπανών (Ευρωπαϊκός Μ.Ο.: 50%).

Η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον στρατηγική επιχειρηματική προτεραιότητα.

 • Σε ποσοστό 56% οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι εάν δεν έχουν μία υπεύθυνη περιβαλλοντική στάση, θα οδηγηθούν σε απώλεια πελατών.
 • Περισσότερες από τις μισές (52%) επιχειρήσεις της έρευνας δηλώνουν ότι κατά την προηγούμενη χρονιά πραγματοποίησαν σημαντική προσπάθεια ώστε να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές.

2. Διαχείριση πληρωμών

Ο κύκλος πληρωμών επηρεάζεται κυρίως από τις εκπρόθεσμες πληρωμές και έπειτα από τις κοινές προκλήσεις διεθνώς.

 • Η εκπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών από τους πελάτες αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τον κύκλο πληρωμών δηλώνει το 63%. Ακολουθούν τα υψηλά επιτόκια (56%), η επίδραση της κλιματικής αλλαγής (55%), η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας (54%) και η γεωπολιτική αστάθεια (50%).

Οι επιχειρήσεις εστιάζουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πληρωμών.

 • Το 43% πιστεύει ότι εάν είχε βελτιώσει τις πρακτικές είσπραξης χρημάτων που εφαρμόζονται θα είχε αποφευχθεί η δημιουργία επισφαλών οφειλών (Ευρωπαϊκός Μ.Ο.: 42%).
 • Σχεδόν τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις της έρευνας δηλώνουν ότι θα έπρεπε να εστιάζουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση πληρωμών, περισσότερο στις λίγων ημερών ληξιπρόθεσμες οφειλές (Ευρωπαϊκός Μ.Ο.: 34%).
 • Το 65% εκτιμά ότι οι εκπρόθεσμες πληρωμές από τους πελάτες θα αυξηθούν εντός των επόμενων 12 μηνών.
 • Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (52%), που συμμετείχαν στην έρευνα, δυσκολεύονται να κατανοήσουν με σαφήνεια τη δυνατότητα των πελατών τους να πληρώνουν εγκαίρως και στο ακέραιο τις οφειλές τους, ποσοστό που εκφράζει και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Το 57% αναφέρει ότι θα επιθυμούσε να εξοφλεί νωρίτερα τους προμηθευτές (Ευρωπαϊκός Μ.Ο.: 52%), κάτι που δεν είναι εφικτό επί του παρόντος, ενώ το 56% δηλώνει ότι λαμβάνει μέτρα ώστε να καταφέρνει να εξοφλεί έγκαιρα, ποσοστό υψηλότερο κατά 4 μονάδες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η έγκαιρη αποπληρωμή οδηγεί σε βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε επενδυτικές ευκαιρίες.

 • Οι ελληνικές επιχειρήσεις, που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι δαπανούν κατά μέσο όρο την εβδομάδα 10,3 ώρες –που αντιστοιχούν σε 73 εργάσιμες ημέρες ετησίως– για θέματα διαχείρισης πληρωμών, ενώ για το προηγούμενο έτος ήταν 78 ημέρες.
 • Η ταχύτερη αποπληρωμή οφειλών από τους πελάτες θα οδηγήσει σε ενίσχυση των επενδύσεων της επιχείρησης σε αντίστοιχα ταχύτερη αποπληρωμή των προμηθευτών (65%), βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (59%), επενδύσεις σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες (57%), υιοθέτηση της ψηφιακής καινοτομίας (46%), εφαρμογή ψηφιακής στρατηγικής (43%).

Η θεσμική προώθηση μιας βιώσιμης κουλτούρας στον κύκλο πληρωμών αποτελεί αναγκαιότητα.

 • Παρά τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις εκπρόθεσμες πληρωμές, οι ερωτώμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 51% δεν την εφαρμόζουν.
 • Το 66% δεν διαθέτει κώδικα δεοντολογίας με στόχο την ενθάρρυνση της κουλτούρας άμεσων πληρωμών ενώ το 59% δεν συμμετέχει σε σχετικές εταιρικές πρωτοβουλίες.

3. Οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 • Το 43% πιστεύει ότι η προσωποποιημένη επικοινωνία μέσω AI θα βελτιώσει τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σχεδόν τέσσερις στις δέκα (38%) επιχειρήσεις θεωρούν ότι θα συμβάλλει στον εντοπισμό σφαλμάτων στα δεδομένα πληρωμών, ενώ το 34% δηλώνει ότι θα βελτιωθεί ο τρόπος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους.
 • Το 55% δηλώνει ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα κάνουν δοκιμές χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε περιορισμένο βαθμό για τη διαχείριση των πληρωμών (Ευρωπαϊκός Μ.Ο.: 57%), ενώ το 29% θα επενδύσει σε συγκεκριμένες εφαρμογές για back-office εργασίες (ευρωπαϊκός Μ.Ο.: 31%). Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 8% δηλώνει ότι θα κάνει εκτεταμένη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση πληρωμών και τη back-office υποστήριξη, ποσοστό κατά 3% υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Ωστόσο, το 61% εκτιμά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες αποφάσεις βάσει των δεδομένων των πελατών και χρήσης αναξιόπιστων στοιχείων, αλλά και σε έλλειψη προσωπικής επαφής με τους πελάτες. Το 56% δηλώνει μη κατανόηση του τρόπου λήψης αποφάσεων βάσει AI, ενώ σημειώνει και τις προκλήσεις από την ενσωμάτωση στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v