Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δάνεια 2,2 δισ. ευρώ σε ΜμΕ, σε λειτουργία το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αναμένεται να διατεθούν δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποιες τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Δάνεια 2,2 δισ. ευρώ σε ΜμΕ, σε λειτουργία το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης (φωτ.), σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε στα γραφεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ.), πλαισιωμένος από τον Πρόεδρο της Ε.Α.Τ. Γιώργο Ζαββό και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Ισμήνη Παπακυρίλλου. Προηγήθηκε η υπογραφή των 12 Επιχειρησιακών Συμφωνιών ανάμεσα στην Ε.Α.Τ. και τις συνεργαζόμενες εμπορικές τράπεζες.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ -με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα- με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων ΜμΕ και την περίμετρο δανεισμού τους. Είναι η πρώτη φορά που παρέχεται ο συνδυασμός της εγγύησης του δανείου με την επιδότηση του επιτοκίου.

Συγκεκριμένα:

 • Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία: το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων.
 • Το Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγύησης για το σύνολο των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Προσφέρει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ), σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ). Επίσης, προσφέρει επιδότηση επιτοκίου δύο ποσοστιαίων μονάδων για δυο έτη, σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, και τριών ποσοστιαίων μονάδων σε επιχειρήσεις των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 • Το Ταμείο Δανείων προσφέρει δάνεια, με το 40% του ποσού άτοκο, και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη. Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια. H διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Και για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την υπογραφή των Επιχειρησιακών Συμβάσεων με τις 12 τράπεζες, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε:

«Η έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας, αποτελεί ακόμα μια έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, και δη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος είναι η κάλυψη του επενδυτικού κενού που δημιούργησε η οικονομική κρίση, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, με προσήλωση στο σχέδιο για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τον ρεαλισμό και την ανάπτυξη, μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους που εξασφάλισε με την διαπραγμάτευση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμβάλλουμε με χρηματοδοτικά εργαλεία στη διεύρυνση της περιμέτρου πρόσβασης στον τραπεζικό τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με χαμηλότοκα δάνεια και εξασφάλιση της απαιτούμενης εγγυοδοσίας. Είναι ενδεικτικό ότι στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, η μείωση του κόστους χρηματοδότησης των ΜμΕ μπορεί να φτάσει έως 70% στην περίπτωση του Ταμείου Δανείων, ενώ μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων μειώνεται σημαντικά όχι μόνον το τελικό επιτόκιο αλλά και οι απαιτήσεις σε εξασφαλίσεις, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος.

Με αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα, υλοποιούμε όλα όσα δεσμευτήκαμε, έτσι ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της ανάπτυξης και της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ευρώπη των 27».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Γιώργος Ζαββός τόνισε τον στρατηγικό ρόλο της ΕΑΤ και υπογράμμισε τη δέσμευση της τράπεζας να καλύψει το επενδυτικό κενό της αγοράς μέσω της αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, και της δημιουργίας στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με εμπορικές τράπεζες. Υπογράμμισε επίσης τα επιτεύγματα της ΕΑΤ στην ενσωμάτωση χιλιάδων ΜμΕ στο χρηματοοικονομικό σύστημα, τη χορήγηση νέων δανείων και τη συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί τη μοναδική αναπτυξιακή τράπεζα στην Ελλάδα, εστιασμένη στην παροχή προσιτής χρηματοδότησης στις ΜμΕ, στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και στην προώθηση της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Οι βασικές μας αρχές για ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και συμπεριληπτικότητα διασφαλίζουν την προώθηση ουσιαστικής και δίκαιης ανάπτυξης. Η ΕΑΤ θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ανθεκτικού οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου παρουσίασε αναλυτικά τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που περιλαμβάνει το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, επισημαίνοντας ότι αυτά καλύπτουν όλες τις ανάγκες χρηματοδότησης μιας επιχείρησης και προσφέρουν ειδικά κίνητρα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις αλλά και για τις επιχειρήσεις που πρώτη φορά συμμετέχουν σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

«Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χτίζει πάνω στην επιτυχία των προηγούμενων προγραμμάτων ΤΕΠΙΧ Ι & ΙΙ, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδοτήσεων για τις ΜμΕ, είτε χρειάζονται κεφάλαια κίνησης είτε αναζητούν χρηματοδοτική ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων τους. Εξασφαλίζουν εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, με σημαντικές επιδοτήσεις επιτοκίου, υψηλά ποσοστά συγχρηματοδότησης ή εγγύησης, μεγάλη περίοδο χάριτος αλλά και διάρκεια δανείων. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον στόχο της διεύρυνσης του κύκλου των χρηματοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους», τόνισε.

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • ΑLPHA BANK
 • ΕUROBANK
 • TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΑTTICA BANK
 • ΟPTIMA BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΑEGEAN BALTIC BANK (μόνο για το Ταμείο Δανείων)

Όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα της HDB και τα επιμέρους Προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, μπορείτε να τις βρείτε στο site της HDB www.hdb.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v