Η ΕΕΤΤ αδειοδότησε τον πρώτο ψηφιακό πάροχο

Η ΕΕΤΤ ενέκρινε τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» από τις εταιρίες Alpha Δορυφορική Τηλεόραση, STAR, SKAI, ALTER,«ΑΝΤΕΝΝΑ και MEGA

Η ΕΕΤΤ αδειοδότησε τον πρώτο ψηφιακό πάροχο
Η ΕΕΤΤ κατά τη χθεσινή της Συνεδρίαση προέβη στην έκδοση Απόφασης αναφορικά με την υποβληθείσα σε αυτήν γνωστοποίηση των εταιρειών Alpha Δορυφορική Τηλεόραση, STAR, SKAI, ALTER,«ΑΝΤΕΝΝΑ και MEGA για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» υπό τη μορφή συγκέντρωσης επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι αντικείμενο της εν λόγω κοινής επιχείρησης είναι η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου.

Με την συγκεκριμένη Απόφασή της η ΕΕΤΤ έκρινε ότι η δημιουργία της κοινής επιχείρησης δεν συνιστά συγκέντρωση. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ παροτρύνει τα μέρη που συμμετέχουν στον «ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΟ Α.Ε» να προβούν σε όλες τις ενέργειες για την άμεση δραστηριοποίηση της κοινής επιχείρησης και την παροχή των υπηρεσιών ψηφιακού δικτύου στην ελληνική επικράτεια, υπό το καθεστώς σύμπραξης επιχειρήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v