Ανάδειξη Συμβούλου για το Μακεδονία Παλλάς

Η ένωση εταιριών Eυρωσύμβουλοι - Attica Bank Properties ανέλαβε τη θέση του Συμβούλουγ ια το έργο αξιοποίησης και επαναμίσθωσης του Μακεδονία Παλλάς, για λογαρισμό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Ανάδειξη Συμβούλου για το Μακεδονία Παλλάς
Η ένωση εταιριών Eυρωσύμβουλοι - Attica Bank Properties ανέλαβε τη θέση του Συμβούλου για το έργο αξιοποίησης και επαναμίσθωσης του Μακεδονία Παλλάς, για λογαρισμό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Αναλυτικότερα, η  Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τις 13 Ιουλίου 2012, ανέθεσε την εκτέλεση του έργου: «Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης, σύνταξη των απαραίτητων διαγωνιστικών τευχών και διερεύνηση - ανεύρεση συγκεκριμένου επενδυτικού σχήματος για την παραχώρηση της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης του επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στη Θεσσαλονίκη ακινήτου που στεγάζει το ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ένωση εταιριών Eυρωσύμβουλοι - Attica Bank Properties.

Η εν λόγω ένωση εταιριών θα εκπροσωπεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλες τις ενέργειες προώθησης, αξιοποίησης και διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος, που αφορούν το εν λόγω ακίνητο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v