Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρώτη στην ανεργία των νέων η Δ. Μακεδονία

Οι περιφέρειες Ελλάδας και Ισπανίας εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ των 27, με την ανεργία των νέων στη Δυτική Μακεδονία (72,5%) να είναι η υψηλότερη σε όλη την ΕΕ. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.

Πρώτη στην ανεργία των νέων η Δ. Μακεδονία
Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών το εμφανίζει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στα ύψη βρίσκεται και η ανεργία των νέων σε περιφέρεις της Ισπανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Και από τα στοιχεία αυτά φαίνεται το τεράστιο χάσμα που χωρίζει την Ευρώπη. Περιοχές σε βόρειες κυρίως χώρες καταγράφουν μονοψήφια ποσοστά ανεργίας, ενώ αντίθετα περιφέρειες στην Ελλάδα και στην Ισπανία μονοπωλούν τις λίστες με τα χειρότερα ποσοστά ανεργίας ανά κατηγορία.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις 270 περιφέρειες της Ε.Ε., τα ποσοστά ανεργίας εμφάνισαν πολύ μεγάλες διαφορές το 2012, με τα χαμηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στις περιοχές του Salzburg και του Tirol (2,5%) στην Αυστρία και στις Tubingen, Oberbayern και Trier (2,7%) στη Γερμανία.

Στον αντίποδα, οι περιφέρειες Ceuta (38,5%), Andalucia (34,6%), Extremadura και Κανάριοι Νήσοι (33%) της Ισπανίας και η Δυτική Μακεδονία (29,9%) στην Ελλάδα εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.

Από τις εξεταζόμενες περιφέρειες, οι 53 εμφάνιζαν ποσοστό ανεργίας χαμηλότερο του 5,2% το 2012 (στο ήμισυ του μέσου όρου των 27), ενώ άλλες 25 περιφέρειες εμφάνιζαν ανεργία άνω του 20,8% (διπλάσιο ποσοστό από αυτό της Ε.Ε. των 27).

Συγκεκριμένα, 22 περιφέρειες στη Γερμανία, οι οκτώ από τις εννέα της Αυστρίας, επτά περιφέρειες στην Ολλανδία, πέντε στη Βρετανία, τέσσερις στο Βέλγιο, τρεις στη Ρουμανία, δύο στην Τσεχία, μία στην Ιταλία καθώς και το Δουκάτο του Λουξεμβούργου καταγράφουν ανεργία χαμηλότερη του 5,2%. Αντιθέτως, ένδεκα περιφέρειες στην Ισπανία, δέκα στην Ελλάδα και τέσσερις στις γαλλικές υπερπόντιες περιοχές πλήττονται από ανεργία που ξεπερνά το 20,8%.

Η ανεργία στις γυναίκες κυμαίνεται από 2,7% στο Freiburg μέχρι 49,4% στο Deuta και 36,8% στη Δυτική Μακεδονία, ενώ η ανεργία των νέων κυμαίνεται από 4,2% στο Oberbayern μέχρι 72,5% στη Δυτική Μακεδονία. Σε περίπου μία στις πέντε περιφέρειες περισσότερο από το ήμισυ των ανέργων δεν έχουν δουλειά εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο.

*** Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της Eurostat.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v